Patrik Bosander

Patrik Bosander ny verksamhetschef för FSC Sverige

Patrik Bosander tillträdde den 1 maj som verksamhetschef för FSC Sverige. Patrik kommer att leda föreningens arbete för ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige. 

Skogen är ett mycket aktuellt ämne inom politiken och är ett nyckelområde för att lösa de globala utmaningarna kring miljö- och klimatfrågan. Certifieringen är där ett viktigt verktyg i arbetet för ett mer hållbart skogsbruk. 

Patrik har en lång erfarenhet av affärsutveckling och marknadsstrategiskt arbete. Från sina tidigare uppdrag, bland annat som Senior Director, Packaging Solutions på Billerud, har Patrik erfarenhet av att etablera industriella partnerskap för att driva förändring mot mer hållbara förpackningar.

– FSC fyller en viktig funktion för hållbart skogsbruk, och jag ser fram emot att arbeta för föreningens och varumärkets utveckling – inte minst med tanke på det skede som skogsbruket står inför. Att skogen spelar en avgörande roll för klimat och biologisk mångfald är oomtvistat, men åsikterna går isär om hur mänskligheten bäst vårdar och brukar den i den gröna omställningen. FSC står starkt eftersom grunden i verksamheten är förankringen inom såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala intressen säger Patrik Bosander.

– Det är med stor tillfredsställelse som vi nu kan meddela att vi har en ny verksamhetschef på plats. Patrik kommer in i föreningen med lång erfarenhet av ledarskap och arbete med produkter från skogen vilket ger honom goda förutsättningar att leda föreningens arbete säger FSC Sveriges styrelseordförande Dennis Kraft.

Patrik tar över efter Lena Dahl som var verksamhetschef från 2017 till 2022.

Om FSC
FSC, Forest Stewardship Council, arbetar för att världens skogar brukas mer hållbart. FSC Sverige ingår i FSC Internationals nätverk som en fristående, ideell medlemsorganisation. Vi är till för människor och företag som bryr sig om våra skogar, att de ska användas på sätt som tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden och att skogen och dess resurser ska finnas kvar för kommande generationer.

För mer information kontakta:
Dennis Kraft, styrelseordförande FSC Sverige 070-6380985 
FSC Sveriges kansli 018-141 526 (kontakt@se.fsc.org)

Ladda ner en högupplöst pressbild