Skog i Norge
Reidar Haugan, FSC Norge

Den nya standarden hjälper till att skydda skogar med höga naturvärden, medför striktare regler för miljöhänsyn vid avverkning samt tar social hänsyn till människor som är beroende av skogen. Standarden betonar prioriteringen av naturnära metoder i skogsskötseln som på sikt gynnar den biologiska mångfalden i skogen, något miljöorganisationen Sabima i Norge välkomnar.

I Norge är i dagsläget cirka 10% av all skog FSC-certifierad.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.