Gratis utbildning för att bygga i trä

I höst lanseras 'Sustainable Building With Timber’, en gratisutbildning om att bygga i trä. Utbildningen är framtagen av Delfts tekniska universitet i samarbete med Forest Stewardship Council. Kursen gör det möjligt för alla i byggsektorn attkunskap och färdigheter som behövs för att utnyttja den enorma potentialen av att bygga i trä.

Kursen startar den 15 november. Mer information och anmälan finns på https://www.homeforthefuture.org/free-online-course

Sustainabile building with timber