Deltagare vid TränätverkA

TränätverkA samlar arkitekter kring träfrågor. De bjöd i mitten på september in till ett välbesökt kvällssamtal om skog mellan Lisa Röstlund, granskande DN-reporter som i somras släppte boken ”Skogslandet – en granskning”, Leif Öster, skogsbrukare med lång erfarenhet inom skogsindustrin samt Lena Dahl, verksamhetschef på FSC Sverige.

Byggande i trä ökar i Sverige, men allt trä är inte bra. Hur kan arkitekter säkerställa att de bidrar till ett hållbart skogsbruk? Lisa Röstlund inledde med att berätta om sin granskning av skogen som hon arbetat med sedan 2020, Lena Dahl berättade om hur FSC fungerar med sina standarder, spårbarhetskedjor, kontroller och medlemsdrivna regelverk. Därefter berättade Leif Öster om sina erfarenheter som engagerad skogsbrukare och sitt val att bygga en konferensanläggning i trä.

Omkring femtio personer deltog med nyfikna frågor och funderingar. Några svar på arrangörernas frågor och medskick till publiken var att:

  • Välj alltid FSC-märkt virke
  • Bestäm er för att projektcertifiera er träbyggnad genom FSC (se mer nedan)
  • Åk ut och besök marken där skogen avverkas
  • Ställ krav på att virket ni köper kommer från ett område där det gjorts en biologisk inventering och kulturinventering – gjord av personal med rätt kompetens
  • Börja i det lilla, se till att föreskriva svenskt FSC-certifierat trä även när det gäller mindre volymer som till exempel vid byggande av trappor eller fönsterpartier
  • Våga efterfråga större variation av träslag för att på så vis öka den biologiska mångfalden
  • Modererade gjorde Karin Löfgren från AIX Arkitekter och Pi Ekblom från Gaia Arkitektur.

På bilden se från vänster Pi Ekblom, Gaia Arkitektur, Karin Löfgren, AIX Arkitekter, Lisa Röstlund, journalist DN och Lena Dahl, FSC Sverige.

Vad är TränätverkA?

TränätverkA vänder sig till arkitekter och konstruktörer som vill driva träbyggandet framåt. Genom att bland annat bjuda in externa föreläsare utbyter de erfarenheter och är ett forum för gemensamma träbyggnadsfrågor. Läs mer om TränätverkA.

Lisa Röstlunds bokSkogslandet – en granskning”.

Leif Östers konferensanläggning Dalagård.

Projektcertifiering

Vet du om att det är möjligt att certifiera ett träbyggnadsprojekt genom FSC:s projektcertifiering? Ta kontakt med Jan Ihre, marknadsansvarig på FSC Sverige för mer information om projektcertifieringar, j.ihre@se.fsc.org.