Utredningen omfattar alla typer av teakprodukter och spänner över 55 länder, 511 skogsbrukscertifikat, mer än en miljon certifierad skog och 411 spårbarhetscertifikat.

Läs mer om utredningen hos FSC International - Launch of Transaction Verification loop on FSC-certified teak.