Lena Dahl

Efter fem år som verksamhetschef för FSC Sverige har Lena Dahl beslutat sig för att gå vidare i karriären. Med sina erfarenheter från både miljörörelsen och Tetra Pak har Lena starkt bidragit till att utveckla och stärka FSC i Sverige. Under denna period har arbetet med att revidera FSC:s skogsbruksstandard avslutats och den nya standarden har tagits i bruk. Lena har också skapat ekonomisk stabilitet i organisationen, utvecklat marknadsarbetet och skapat ett väl fungerande kansli.

FSC Sveriges styrelse har inlett arbetet med att hitta en ny verksamhetschef. Om du är intresserad av tjänsten är du välkommen att höra av dig till styrelsens ordförande Dennis Kraft.