FSC ny medlem i Forest and Forestry Stakeholder Platform

FSC valdes ut som medlem i den nya "Forest and Forestry Stakeholder Platform" som inrättats av Europeiska kommissionen. Dr. Marion Karmann, Senior Research Relations Manager, och Matteo Mascolo, Lead EU Affairs & Engagement, kommer att representera FSC i detta forum.

Forest and Forestry Stakeholder-plattformen samlar kunskap och expertis om skogar och skogsbruksrelaterade frågor. Medlemmarna i plattformen kommer att diskutera genomförandet av EU:s skogsstrategi för 2030, policyer för att bättre övervaka och skydda europeiska skogar samt naturnära skogsbruksmetoder.

FSC stöder redan EU-kommissionen i flera av EU:s skogspolicyer, till exempel avskogsningsförodningen (EUDR).

Det första mötet i intressentplattformen för skog och skogsbruk ägde rum den 11 september 2023. Mer information om intressentplattformen för skog och skogsbruk finns på https://ec.europa.eu