Seoul Forest Declaration antogs av kongressen, en deklaration som ser skogen och skogliga intressenter som lösningen på flera olika kriser inklusive klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Deklarationen fastslår att brådskande åtgärder är nödvändiga för att skapa en cirkulär bioekonomi och bidra till klimatneutralitet. Kongressen och FSC:s egen globala strategi för 2021 – 2026 är i linje med varandra, vilket förstärker värdet av de lösningar som FSC erbjuder.

FSC:s arbete för att säkerställa urbefolkningars rättigheter lyftes. Under FSC:s sidoevent presenterades rapporten  Engagement opportunities for Indigenous Peoples within the Forest Stewardship Council: Case studies som visar på positiva effekter av certifiering för urbefolkningar i Amazonas och Skandinavien.