Artikelserien Unite in the Forest Fight - Del ett: Företag påverkar klimatförändringarna

Klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är kriser som hänger ihop och kräver omedelbar uppmärksamhet. Temperaturökningen är mer än bara en siffra - det är gränsen mellan hanterbara utmaningar och katastrofer. Men det handlar inte om att se mörkt på framtiden, utan om att inse vilken kraft vi har för att åstadkomma positiva förändringar. Vägen till en hållbar framtid är inom räckhåll, och den privata sektorn har stor påverkan.

Ingen undgår strålkastarljuset

Trycket på företagen att agera har ökat och det är bråttom för oss att leverera mer meningsfulla och hållbara resultat. Den privata sektorn står i rampljuset för samhällets förväntningar.

Förra året ökade antalet företag som åtog sig ambitiösa klimatmål med 80 procent(1), och cirka 2 400(2) av dem anslöt sig till Science Based Targets Initiative (SBTi). Trycket på företagen att agera kommer dock inte från en enda källa. I större företag känner 70 procent(3) av cheferna press från kunderna, medan mindre företag brottas med lagkrav. Anställda, investerare och civilsamhället kräver också åtgärder. Detta återspeglar den växande medvetenheten om klimatförändringarnas effekter. Och det är inte bara en affärsmässig skyldighet - det handlar också om att förbli konkurrenskraftig på marknaden. 

Net Zero by 2050

Nuvarande prognoser visar på en ökning av utsläppen med cirka 10 procent(4) till 2030, vilket hotar naturliga livsmiljöer och riskerar utrotning av arter. Förlusten av biologisk mångfald är dock inte bara är en följd av klimatkrisen, utan den beror också på förstörda livsmiljöer.

Skogar: Inte bara klimathjältar, utan även hotspots för biologisk mångfald!

Förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen är två sidor av samma mynt. Traditionellt har man i arbetet med att lösa dessa problem behandlat dem som separata och åtskilda. Men utmaningarna är kopplade till varandra, och det är även lösningarna. För att förstå klimatåtgärdernas föränderliga landskap är det viktigt att definiera vad effektiva klimatåtgärder innebär - att minska utsläppen inom och utanför sin värdekedja. I detta sammanhang fungerar SBTi som ett strukturerat ramverk för att vägleda företag.

SBTi:s ramverk för utsläppsminskningar betonar att företag bör prioritera att förebygga och minska utsläppen inom sin värdekedja innan de överväger alternativ som koldioxidkompensation. Det brådskande globala behovet av att nå nollutsläpp senast 2050 har dock lett till en uppmaning till företagen att ta ytterligare ett steg, kallat "Beyond Value Chain Mitigation" (BVCM). BVCM uppmuntrar företag att utforska möjligheter utanför sin värdekedja för att minska utsläppen av växthusgaser eller öka koldioxidbindningen.

Denna utvidgade strategi omfattar aktiviteter som att stödja hållbart skogsbruk. Skogar spelar en avgörande roll i kampen mot klimatkrisen genom att fånga upp och lagra koldioxid. Genom att undvika avskogning och torvmarkspåverkan, återplantering av skog och markbindning inom jordbruket kan nära 7 gigaton koldioxidutsläpp minskas per år fram till slutet av detta årtionde(5).

60% of vascular plant species thrive in tropical forests

Skogar är inte bara klimathjältar, de är också hotspots för biologisk mångfald. Dessa ekosystem är hem för en mängd olika arter(6), inklusive 80 % av världens amfibier, 75 procent av våra fåglar och 68 procent av våra däggdjur. Dessutom trivs ca 60 procent av kärlväxtarterna i tropiska skogar. Att skydda denna biologiska mångfald är av avgörande betydelse, eftersom varje aspekt av fauna och flora i dessa landskap bidrar till skogarnas hälsa och motståndskraft i kampen mot klimatkrisen.

Låt dig inspireras av framgångshistorier från företag som arbetar med hållbart skogsbruk på se.fsc.org/ekosystemtjanster. Vi vill också uppmuntra dig att prenumerera på FSC Internationals nyhetsbrev och FSC Sveriges nyhetsbrev

Referenser

  1. We Mean Business (2022). We Mean Business Coalition Annual Report 2022 (hämtad den 31 juli 2023).
  2. We Mean Business (2022). We Mean Business Coalition Annual Report 2022 (hämtad den 31 juli 2023).
  3. Deloitte (2019). Feeling the heat? (hämtad 25 juli 2023).
  4. United Nations Climate Action (nd) För ett klimat som går att leva med: Net-zero commitments must be backed by credible action. (hämtad den 25 juli 2023).
  5. McKinsey (2021) Varför investeringar i naturen är nyckeln till att mildra klimatförändringarna. Naturliga klimatlösningar är nyckeln till att minska klimatförändringarna | McKinsey (hämtad 28 september 2023)
  6. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (2022). The State of the World's Forests 2022 (hämtad den 31 juli 2023).