Mangifera
Mostphotos

Ett av de viktigaste fynden gäller stora mängder falska FSC-anspråk d.v.s. att produkter märkts med FSC-märket eller sålts som FSC-certifierade trots att de inte innehåller FSC-certifierad råvara. Baserat på resultaten av undersökningen har ASI rekommenderat att ett antal FSC-certifierade företag från såväl Indien andra länder blockeras från FSC-systemet. Utöver de redan blockerade företagen utvärderar FSC ASI:s rekommendationer om att blockera ytterligare företag som avsiktligt har brutit mot FSC:s krav. FSC kommer att vidta åtgärder mot företag som medvetet fuskat för att säkerställa att integriteten hos FSC-systemet inte skadas.

Läs mer om utredningen och vilka företags som blockats från FSC hos FSC International - Mangifera and Dalbergia investigation reveals integrity concerns in India.