Det nya ramverket (FSC Remedy Framework) sammanför Proceduren för att avhjälpa effekter av skogsomvandling (Conversion Remedy Procedure) med Ramverket för att åtgärda brott mot policyn för associerade organisationer (Policy for Association Remediation Framework). Företag som bryter mot policyn för associerade organisationer blir disassocierade, vilket innebär att FSC säger upp företagets certifikat och/eller medlemskap.

Ramverket syftar till att:

  • Säkerställa transparens i hur FSC hanterar företag som inte följer policyn för associerade organisationer och/eller proceduren för att avhjälpa effekter av skogsomvandling.
  • Förbättra integriteten i FSC:s certifieringssystem.
  • Utveckla rättvisa färdplaner för företag som vill bli en del av FSC trots tidigare skogsomvandling.
  • Ha ett standardiserat ramverk för hur företagsspecifika färdplaner ska se ut när företag vill avsluta sin disassociering från FSC.
  • Sätta tydliga och mätbara villkor för att avsluta ett företags disassociering från FSC.

Ramverket är ute på konsultation till och med den 10:e maj. Läs mer om ramverket, och delta i konsultationen