Beatrice Jansson

Beatrice kommer närmast från en tjänst som handläggare på Union to Union, LO, TCO och Sacos gemensamma organisation för fackligt utvecklingssamarbete, där hon jobbade med att stötta och stärka engagemanget för globala frågor inom de svenska fackförbunden. Ett av Union to Unions fokusområden är Just Transition, alltså en rättvis, klimatsmart omställning med målet att skapa klimatvänliga jobb och bra arbetsvillkor för alla.

”På FSC Sverige kommer jag inledningsvis att sätta mig in i samplaneringsprocessen, som ska stärka dialogen mellan samebyarna och skogsbruket. Ett annat viktigt område är att jag ska jobba i nära dialog med FSC:s medlemmar och andra intressenter, bland annat kring engagemang och klagomålshanteringen”, säger Beatrice.

 

Beatrice har under många år jobbat och varit aktiv inom flera civilsamhällesorganisationer med fokus på mänskliga rättigheter, jämställdhet- och hållbarhetsfrågor.

E-post: b.jansson@se.fsc.org
Mobil: 070-607 86 63