Kommunikationsansvarig

Märta Lindqvist arbetar som kontaktperson för webbutbildningen, intern kommunikation till medlemmarna, extern- och kriskommunikation, grafisk design, redaktör för nyhets- och medlemsbrev samt webbredaktör.

Märta Lindqvist