Swedish forest

Stämma 

15 – 16 maj

Föreningsstämma 2024

Onsdagen den 15 maj är det dags för FSC Sveriges föreningsstämma 2024 och vi välkomnar alla medlemmar att delta! I år hålls stämman i Växjö under två dagar. Dag ett hålls stämman. 

Torsdagen den 16 maj åker vi på exkursion där vi bland annat besöker ett återvätningsområde som Svenska kyrkan driver som pilot inom ramen för FSC-verifierade ekosystemtjänster. På exkursionen kommer även representanter från Skogsstyrelsen och Svenska kyrkan att medverka.

Vi avslutar dag två med gemensam lunch vid Asa herrgård. Efter det går bussen tillbaka till Alvesta järnvägsstation och därefter Växjö.

Här hittar du föreningens stadgar.

Motioner

Inför stämman bjuds alla medlemmar in att skicka in motioner. Deadline for att skicka in din motion är den 3 april 2024, sex veckor innan stämman. 

Genom att tidigt skicka in din motion finns möjlighet att diskutera den på ett motionstorg. Motioner behöver då ha skickats in senast den 7 mars. Förra året inkom två motioner och det hölls motionstorg där medlemmarna bjöds in att diskutera motionerna. Läs mer på Föreningsstämma 2023.

Läs mer och registrera dig för motionstorget den 12 april om Svenskt Friluftslivs motion "FSC har allt att vinna på att stärka den sociala pelaren"

Program

Programmet uppdateras kontinuerligt. När programmet är fastställt kommer den här texten tas bort.

15 maj
STÄMMA

11.30-12.30 LUNCH

12.30-13.00 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Södra skogsägarnas huvudkontor

13.00-14.00 DEN NYA SKOGSUTREDNINGEN
Vi har bjudit in Göran Örkander att tala om den nya skogsutredningen.

14.00-14.30 FSC 30 ÅR

14.30-15.00 FIKA

15.00-17.30 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

18.30 MIDDAG
Elite Stadshotell Växjö

Värd: Södra Skogsägarna


16 maj
EXKURSION

08.00 AVFÄRD
Buss från Elite Stadshotell Växjö

BESÖK FSC-CERTIFIERAD SKOG
Vi träffar en skogsägare som bedriver naturvårdande skötsel

BESÖK TILL ÅTERVÄTNINGSOMRÅDE
Växjö stift och Skogsstyrelsen visar ett återvätningsområde som ska bli ett projekt för verifiering av FSC ekosystemtjänster.

12.30 LUNCH
Asa herrgård

ÅTERRESA
15.00 ankomst Alvesta tågstation och därefter Elite Stadshotell Växjö.

Dokument

Byte av kontaktperson 2024.pdf
PDF, Storlek: 244.90KB
Fullmakt föreningsstämma 2024.pdf
PDF, Storlek: 221.09KB