Snytbagge
Claes Hellqvist

Enligt FSC:s regler får certifierade skogsägare inte använda kemiska bekämpningsmedel. På så sätt har FSC varit en drivande part i arbetet med att få fram icke kemiska snytbaggeskydd. Redan

2010 tog FSC Sverige ett principbeslut om utfasning av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge i FSC-skogsbruk. Men vid akuta skadehot finns möjlighet att söka dispens.

Varför används kemikalier i skogen?

Snytbaggen orsakar stora skador på de nyplanterade hyggena då den gnager av barken runt stammen på barrplantorna så att de dör eller skadas. Detta kostar svenskt skogsbruk hundratals miljoner kronor varje år.

Mekaniska skydd

Fördelarna med mekaniska skydd är att arbetsmiljön för dem som hanterar plantorna förbättras och att mindre giftiga ämnen kommer ut i naturen. Mekaniskt skyddade plantor är något dyrare i inköp, men räknar man på totalkostnaden jämnar det oftast ut sig eftersom det mekaniska skyddet håller längre, och kan man oftast slippa efterbehandla plantan i fält. Försök har visat att de mekaniska skydden fungerar lika bra som de kemiska.