Så här fungerar det

Skogen är en naturresurs som i Sverige tar upp en stor del av vårt land. I skogen växer det träd och bland träden lever insekter och djur som är viktiga för naturen och miljön. 

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen kan fortsätta med det.

FSC arbetar för att världens skogar ska tas om hand på ett bra sätt. Det betyder att riktigt gammal skog inte ska huggas ner för mycket. Det betyder också att alla djur och insekter som lever i skogen ska ha en plats att leva på, även om skogen huggs ner runt omkring.

FSC som märke kan du se lite överallt, det kan vara på produkter i affären, pappret i skolan eller på parkbänken. Märket kan sitta på allt som är gjort av trä från skogen, men bara om de som tar hand om skogen följer FSC:s regler och är certifierade. 

Alla som använder FSC-märket blir kontrollerade varje år, så att man säkert vet att produkterna de säljer är gjorda av virke från skogen som är godkänt enligt FSC:s standarder.

Det här är FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som arbetar för miljön, människors rättigheter och att världens skogar ska brukas ett ekonomiskt hållbart sätt

FSC har sitt huvudkontor i Tyskland men finns över hela världen. I Sverige är FSC en enskild ideell förening som har ett avtal med internationella FSC och ingår i FSC:s internationella nätverk.