Upphandlare

FSC-märkta produkterSom upphandlare har du möjlighet att driva utvecklingen i hållbar riktning. Verktyget är dina upphandlingskrav.

Krav på miljöprestanda och social hänsyn gynnare en hållbar utveckling.


FSC:s globala regler för skogsbruk innehåller särskilda krav på hänsyn till människor och miljö.

Genom att ställa krav på träråvaran i en upphandling kan din organisation bidra till ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. På så sätt kan du bidra till att skogen brukas med hänsyn till miljön, människor och sociala förhållanden.

FSC-märket betyder att produkten innehåller trä från FSC-certifierat skogsbruk, och att råvarans ursprung är spårbart.

FSC uppfyller de krav som Upphandlingsmyndigheten ställer på Skogsråvarans ursprung och Åtgärder för att undvika kontroversiella källor, och på så sätt kan FSC fungera som verifikat.

Hos Upphandlingsmyndigheten hittar du vägledning för att ställa krav på träråvaran i en offentlig upphandling.

Frågor och svar hos Upphandlingsmyndigheten.

Kontakta FSC-kansliet om du vill ha mer information, kontakt at se.fsc point org, tel 018-14 15 26