Controlled Wood

Standarderna för Controlled Wood är i första hand avsedd för företag som hanterar ocertifierat material i framställningen av produkter som ska märkas FSC Mix. De kan också användas av företag som vill kunna leverera kontrollerat virke enligt FSC:s regler.


Reglerna för Controlled Wood ska göra det möjligt att säkerställa att ocertifierat virke kommer från kontrollerade källor och inte innehåller virke från oacceptabla källor. Läs mer

Huvudstandarden heter Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood FSC-STD-40-005.

Centraliserade nationella riskbedömningar ligger till grund för tillämpningen av FSC-STD-40-005. Ju högre risk för förekomst av virke från oacceptabla källor, desto mer detaljerade krav ställs på dokumentation av virkets ursprung. En centraliserad nationell riskbedömning för Sverige finns framtagen. En översikt över centraliserade riskbedömningar från olika länder finns på FSC Internationals hemsida.