Controlled Wood

Standarderna för Controlled Wood är i första hand avsedd för företag som hanterar ocertifierat material i framställningen av produkter som ska märkas FSC Mix. De kan också användas av företag som vill kunna leverera kontrollerat virke enligt FSC:s regler.


Standarderna för Controlled Wood ska göra det möjligt att säkerställa att ocertifierat virke kommer från kontrollerade källor och inte innehåller virke från oacceptabla källor. Läs mer

De huvudstandarder som för närvarande gäller heter FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood, FSC-STD-40-005, och FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises, FSC-STD-30-010.

Centraliserade riskbedömningar ligger till grund för tillämpningen av FSC-STD-40-005. Ju högre risk för förekomst av virke från oacceptabla källor, desto mer detaljerade krav ställs på dokumentation av virkets ursprung. Du hittar centraliserade riskbedömningar i FSC Internationals document centre.