Nyheter

Wednesday, 07 December 2016
ISEAL visar på nyttan med hållbarhetsstandarder

FSC gör skillnadISEAL Alliance, den globala medlemsorganisationen för hållbarhetsstandarder, har skapat en ny webbplats där företag enkelt kan hitta information om effekterna av hållbarhetsstandarder. Läs mer…


Tuesday, 06 December 2016
NEPCon avstängda från att utfärda FSC-certifiering i Ryssland

Avstängning (© FSC GD)© FSC GDASI, Accreditation Services International har suspenderat certifieringsbolaget NEPCon från att utfärda spårbarhetscertifiering (CoC) och skogsbrukscertifiering (FM) i Ryssland. Läs mer…


Tuesday, 15 November 2016
FSC en framgångssaga i Finland

Finsk skogFrån att vara ett mono-certifierat land har den nya lagstiftningen från 2014 öppnat upp möjligheten för markägare att certifiera sig enligt FSC:s regelverk. Det har blivit en succé och den FSC-certifierade arealen har ökat från 0 hektar 2010 till ca 1.6 miljoner hektar 2016. Läs mer…


Monday, 14 November 2016
FSC International söker deltagare till arbetsgruppen om standardutveckling för projektcertifiering

Konsultation (© FSC GD)© FSC GDAlla intresserade bjuds in att registrera sitt intresse för att delta i konsultationen som rör tekniska frågor i samband med revisionen av projektcertifieringsstandarden (FSC-STD-40-006). Läs mer…


Wednesday, 09 November 2016
Var med och påverka framtidens skogsbruk

Konsultation (© FSC GD)© FSC GDIdag öppnar Svenska FSC den första konsultationen om FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Några av de största skillnaderna mellan den nuvarande standarden och det nya förslaget är dels ett ökat fokus på de sociala aspekterna men även miljöfrågor i form av tydligare krav och ökad hänsyn i kombination med skogsproduktion. Konsultationen pågår mellan den 22 september till 21 november 2016. Läs mer…


Wednesday, 09 November 2016
Bidra till ASI:s planerade revisioner av de FSC-ackrediterade certifierarna

Revision (© FSC GD)© FSC GDASI, Accreditation Services International, har nu publicerat sitt förslag för 2017 års revision av certifieringsorganisationerna. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229