Nyheter

Monday, 03 April 2017
Nu börjar den nya spårbarhetsstandarden gälla

Spårbarhetscertifiering (© FSC GD)© FSC GDDen 1 april började FSC:s nya spårbarhetsstandard att gälla. Alla certifikatsinnehavare kommer att ha utvärderats mot den nya standarden den 31 Mars 2018. Läs mer…


Wednesday, 29 March 2017
Hållbara kläder på modet för FSC

FSC en av lösningarna för textilbranschen (© Mostphotos)© MostphotosDen årliga globala konsumtionen av textilier är omkring 100 miljoner ton, varav 90 % används till kläder. Konsumtionen förväntas öka tre gånger så mycket till år 2050. FSC vill vara en plattform för modeindustrin och den växande trenden av att använda träbaserad cellulosa till kläder. Läs mer…


Thursday, 23 March 2017
Ny FSC-standard för kontrollerat virke (controlled wood)

Controlled Wood (© FSC GD)© FSC GDStandarden anger de krav som behöver uppfyllas vid inköp av virke från kontrollerade källor - FSC-STD-40-005 V3-1. Certifikatsinnehavare har nu till den 31 december 2017 för att övergå till den nya standarden. Läs mer…


Wednesday, 22 March 2017
FSC stänger av Schweighofer Group

Avstängning (© FSC GD)© FSC GDFSC International har beslutat att utesluta Schweighofer Group, som sedan tidigare stått under övervakning, för överträdelse mot FSC:s regler. Läs mer…


Tuesday, 21 March 2017
FSC firar internationell skogsdag – Vi gör skillnad för biologisk mångfald

Buffertzon – FSC har krav att spara buffertzoner mot vatten, det leder till att viktiga livsmiljöer för rödlistade arter bevaras. (© Henrik von Stedingk)© Henrik von StedingkJust nu arbetar Svenska FSC med en rapport där FSC-certifieringens regler analyseras gentemot den finska lagstiftningens krav på skogsbruk, med fokus på biologisk mångfald. Vi kan se att FSC bidrar med att bevara viktiga livsmiljöer såsom buffertzoner mot sjöar och vattendrag samt stora nyckelbiotoper. Läs mer…


Friday, 10 March 2017
Skogsstyrelsen pausar nyckelbiotopsinventeringen – men FSC:s regler är oförändrade

Pressmeddelande (© FSC GD)© FSC GDSkogsstyrelsens beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige påverkar inte FSC-certifieringens krav på att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229