Nyheter

Monday, 25 September 2017
Riskbedömning för Controlled Wood

Controlled Wood (© FSC GD)© FSC GDSvenska FSC håller nu på att ta fram en nationell riskbedömning (NRA) för Controlled Wood. Läs mer…


Wednesday, 20 September 2017
FSC undersöker leverantörskedjan för träkol

FSC undersöker leverantörskedjan för träkol (© FSC GD)© FSC GDFSC International har inlett en undersökning av leverantörskedjan för träkol och vidtagit åtgärder för att säkerställa äktheten. Det är viktigt för FSC att icke-certifierat material inte letar sig in i leverantörskedjan. Läs mer…


Tuesday, 19 September 2017
Fler svenskar bryr sig om skogen och FSC

26 % känner till FSC-märket (© Tetra pak)© Tetra pakTetra Pak genomför årligen en konsumentundersökning för att mäta kännedomen om olika miljömärkningar, där bland annat FSC ingår. Trenden håller i sig och kännedomen om Forest Stewardship Council fortsätter att öka. Vid 2017 års mätning uppmättes kännedomen i Sverige till 26 %. Läs mer…


Thursday, 03 August 2017
FN-rapport om globala hållbarhetsmål bekräftar skogscertifieringens roll

FN-rapport bekräftar skogscertifieringens roll (© Mostphotos)© MostphotosFN:s rapport Progress towards the Sustainable Development Goals som nyligen släppts av FN:s generalsekreterare har för första gången skogscertifiering som en indikator för att rapportera om de framsteg som gjorts för att uppnå hållbart skogsbruk. Läs mer…


Tuesday, 01 August 2017
Bureau Veritas skogskonferens med fokus på certifiering

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med skog-, trä- och fiberprodukter gällande nyheter och utveckling inom FSC och spårbarhet, EUTR, FLEGT & internationell lagstiftning. Läs mer…


Friday, 30 June 2017
FSC Recycled - ett sätt att ta ansvar

Viktigt med återvinning (© Mostphotos)© MostphotosBåde ökad konsumtion och produktutveckling leder till ett ökat tryck på skogen. Ett sätt att spara våra skogar är att använda återvunnet material. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229