Nyheter

Thursday, 22 June 2017
Senaste marknadstrenderna inom FSC

Market Info Pack 2016-2017Nu finns de senaste marknadstrenderna att läsa om i FSC Market Info Pack 2016-2017Läs mer…


Wednesday, 21 June 2017
Ökade krav i leveranskedjan för bambu

Bambu (© Mostphotos)© MostphotosObligatorisk transaktionsverifiering av leverantörskedjan för bambu kommer att införas under andra halvåret 2017 på grund av upptäckter av felaktigheter. Läs mer…


Tuesday, 13 June 2017
FSC en viktig del i H&M och IKEA:s hållbarhetsarbete

FSC en av lösningarna för textilbranschen (© Mostphotos)© MostphotosBåda företagen har höga ambitioner när det gäller hållbarhetsarbetet och att ställa om till en biobaserad ekonomi. FSC är det självklara alternativet för deras träprodukter. FSC anses ha den bästa standarden då den både är global, är mest trovärdig och har stöd från miljörörelsen. Läs mer…


Tuesday, 23 May 2017
Älska skogen – ett integrationsverktyg

Kalvhagsskolan 1 från Styrsö (© Anders Torneholm/Universeum)© Anders Torneholm/UniverseumDen 10 maj avgjordes tävlingen Älska Skog på Universeum i Göteborg. Vinnare blev Kalvhagsskolan 1 från Styrsö som marknadsförde den svenska skogen som ett integrationsverktyg. Läs mer…


Monday, 22 May 2017
FSC gör skillnad i Finlands skogar

Scots pine and Norway spruce – Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) are the dominant species in Finnish production forests. (© Petri Volanen/Mostphotos)© Petri Volanen/MostphotosEn studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Finlands skogar. De viktigaste bidragen gäller bevarande av olika livsmiljöer för hotade arter, större nyckelbiotoper och kantzoner mot sjöar och vattendrag. Viktiga bidrag är också att biologiskt värdefulla träd lämnas vid avverkning och att blandskog främjas. Effekten av FSC:s regelverk för biologisk mångfald har jämförts gentemot den finska lagstiftningens krav för skogsbruk och analyserats utifrån vetenskaplig litteratur. Läs mer…


Thursday, 18 May 2017
FSC gör en handlingsplan för Schweighofer Group

FSC gör en handlingsplan för Schweighofer Group (© FSC GD)© FSC GDTidigare i år beslutade FSC International att utesluta Schweighofer Group då de brutit mot FSC:s regler. Nu arbetar FSC tillsammans med intressenter för att ta fram ett förslag på en handlingsplan för att återansluta Schweighofer Group. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229