Nyheter

Friday, 30 June 2017
FSC Recycled - ett sätt att ta ansvar

Viktigt med återvinning (© Mostphotos)© MostphotosBåde ökad konsumtion och produktutveckling leder till ett ökat tryck på skogen. Ett sätt att spara våra skogar är att använda återvunnet material. Läs mer…


Friday, 30 June 2017
FSC:s regler framtagna i demokratisk process

Högstubbe – FSC-standarden kräver att tre högstubbar eller ringbarkade träd skapas per hektar vid avverkning.Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för våra skogar. Våra regler finns till för de skogsägare som vill ta ett extra ansvar för hur de brukar sin skog och arbeta mer hållbart. FSC:s regler är framtagna i en process där samtliga kammare måste komma överens. Läs mer…


Friday, 30 June 2017
Ny procedur för tolkningar av standarden

Svenska FSC har öppnat upp för att göra tolkningar av den nuvarande standarden. Det nya är att alla tolkningarna skickas in till FSC international för godkännande innan de publiceras. Därefter gäller tolkningarna för alla certifierade skogsbrukare och ska tillämpas av certifierarna vid revision. Precis som tidigare är det standardkommittén som tar fram förslag till tolkningar, efter några års paus i tolkningsarbetet till förmån för standardrevisionen. Läs mer…


Friday, 30 June 2017
Riskbedömningar för kontrollerat virke (CW)

Inom Svenska FSC pågår ett arbete med att ta fram en nationell riskbedömning. Läs mer…


Wednesday, 28 June 2017
Kansliet deltog på FSC:s globala personalmöte

Deltagare vid det globala mötetNyligen deltog några av oss på kansliet vid FSC:s globala personalmöte. Mötet som sker årligen är en möjlighet för oss som jobbar för FSC runt om i världen att utbyta erfarenheter och idéer. Läs mer…


Wednesday, 28 June 2017
Anmäl dig till generalförsamlingen!

Program för generalförsamlingen 2017FSC generalförsamling 2017 kommer att hållas i Vancouver mellan den 8-13 oktober. Registrera dig senast den 31 juli. På sidan FSC General Assembly 2017 hittar du information omanmälan, program och boende m.m. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229