Nyheter

Wednesday, 13 October 2021
Nu finns spårbarhetsstandarden på svenska

Spårbarhetsstandarden finns nu på svenska. (© Mostphotos)© MostphotosSom en del i FSC Sveriges arbete med att ge ökad tillgänglighet och service till företag har standarden för spårbarhet översatts till svenska. Syftet är att ge ökad förståelse för kraven i standarden och att fler företag väljer att certifiera sin produktion. Läs mer…


Thursday, 30 September 2021
Stärkta arbetsvillkor inom tillverkningsindustrin globalt

Stärkta arbetarrättigheter (© FSC International)© FSC InternationalForest Stewardship Council (FSC) har infört nya krav i spårbarhetsstandarden, som gäller för FSC-certifierade företag inom tillverkningsindustrin för träprodukter. De nya kraven baseras på ILO:s kärnkonventioner och stärker arbetstagares rättigheter. Läs mer…


Tuesday, 28 September 2021
FSC förtydligar sin Mix-märkning

Ny mix-märkningFör att möta behovet av en tydligare och mer förklarande text kring Mix-märkningen och produkter som kommer från kontrollerade källor har FSC uppdaterat sitt regelverk. De nya reglerna publiceras den 1 oktober och träder i kraft den 1 januari 2022. Läs mer…


Wednesday, 22 September 2021
Kurs i FSC:s spårbarhetssystem

Kurs i FSC:s spårbarhetssystem (© Mostphotos)© MostphotosNu har du möjlighet att lära dig mer om FSC:s spårbarhetsstandard och certifieringsprocess! Utbildning för dig som jobbar med spårbarhetsfrågor eller som vill certifiera din verksamhet. Läs mer…


Tuesday, 07 September 2021
Seminarium om FSC:s standard för revision av FSC-certifierat skogsbruk

Webbinarium (© Mostphotos)© MostphotosStandarden för hur certifierare reviderar skogsbruket är nu ute på konsultation (Forest Management Evaluations FSC-STD-20-007). Vi håller seminarium torsdagen den 9 september klockan 13.00-15.00 Läs mer…


Monday, 30 August 2021
Ändrade avgifter spårbarhetscertifierade företag

Nya avgifter (© Mostphotos)© MostphotosFSC har reviderat policyn som reglerar den årliga administrationsavgiften, vilket medför ändrade certifieringsavgifter för spårbarhetscertifierade företag. De nya avgifterna gäller från 1 juli 2022. Läs mer…