Nyheter

Thursday, 23 March 2017
Ny FSC-standard för kontrollerat virke (controlled wood)

Controlled Wood (© FSC GD)© FSC GDStandarden anger de krav som behöver uppfyllas vid inköp av virke från kontrollerade källor - FSC-STD-40-005 V3-1. Certifikatsinnehavare har nu till den 31 december 2017 för att övergå till den nya standarden. Läs mer…


Wednesday, 22 March 2017
FSC stänger av Schweighofer Group

Avstängning (© FSC GD)© FSC GDFSC International har beslutat att utesluta Schweighofer Group, som sedan tidigare stått under övervakning, för överträdelse mot FSC:s regler. Läs mer…


Tuesday, 21 March 2017
FSC firar internationell skogsdag – Vi gör skillnad för biologisk mångfald

Buffertzon – FSC har krav att spara buffertzoner mot vatten, det leder till att viktiga livsmiljöer för rödlistade arter bevaras. (© Henrik von Stedingk)© Henrik von StedingkJust nu arbetar Svenska FSC med en rapport där FSC-certifieringens regler analyseras gentemot den finska lagstiftningens krav på skogsbruk, med fokus på biologisk mångfald. Vi kan se att FSC bidrar med att bevara viktiga livsmiljöer såsom buffertzoner mot sjöar och vattendrag samt stora nyckelbiotoper. Läs mer…


Friday, 10 March 2017
Skogsstyrelsen pausar nyckelbiotopsinventeringen – men FSC:s regler är oförändrade

Pressmeddelande (© FSC GD)© FSC GDSkogsstyrelsens beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige påverkar inte FSC-certifieringens krav på att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk. Läs mer…


Wednesday, 08 March 2017
Konsultation – FSC:s varumärkesstandard

Konsultation (© FSC GD)© FSC GDAlla intressenter inbjuds att kommentera det andra utkastet av varumärkesstandard FSC-STD-50-001 - krav för användning av FSC:s varumärken för certifikatinnehavare. Sista dag att lämna kommentarer är den 30 april 2017. Läs mer…


Monday, 06 March 2017
Verksamhetschef till Svenska FSC

Karriär (© FSC GD)© FSC GDForest Stewardship Council i Sverige söker en dynamisk ledare. FSC står för ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige som vilar på ekonomisk skogsproduktion, god miljöhänsyn och socialt ansvar Skogen och de produkter som skogen ger är viktiga i omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling och här spelar FSC en roll. Svenska FSC behöver en person som har erfarenhet av förändringsarbete och som är kommunikativ gentemot våra medlemmar och omvärlden. Vi söker dig som kan utveckla FSC vidare i Sverige. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229