Nyheter

Monday, 23 January 2017
Konsultation om riktlinjer för FSC:s Policy för associerade organisationer

Konsultation (© FSC GD)© FSC GDJust nu pågår den andra konsultationen om de riktlinjer som rör FSC:s Policy för associerade organisationer, FSC-PRO-10-004 och FSC-PRO-01-009, som föreskriver hur policyn ska tillämpas. Alla intressenter inbjuds att kommentera de senaste utkasten. Konsultationen pågår från 18 januari till 3 mars. Läs mer…


Thursday, 19 January 2017
Svenska FSC:s verksamhetschef går vidare till ny tjänst

Lina Bergström (© Svenska FSC)© Svenska FSCEfter tolv år hos Svenska FSC går Lina Bergström vidare som VD för Återvinningsindustrierna. Läs mer…


Wednesday, 18 January 2017
Medlemsmöte FSC International kring boreala skogsfrågor

MedlemsmöteUppsala 23-24 januari, 2017 Läs mer…


Wednesday, 18 January 2017
Webinar om FSC:s nya spårbarhetsstandarder

WebinarDen 1 januari 2017 godkände FSC Internationals styrelse de standarder som rör spårbarheten för FSC-certifierade produkter. FSC-STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification och FSC-STD-20-011 V4-0 Chain of Custody Evaluations. Standarderna börjar gälla den 1 april 2017. Läs mer…


Thursday, 12 January 2017
FSC:s generalförsamling i Vancouver 2017

Vancouver KanadaFSC generalförsamling 2017 kommer att hållas i Vancouver - en kanadensisk stad som förkroppsligar FSC:s värden på en mängd olika sätt. Generalförsamlingen pågår mellan den 8-13 oktober. Läs mer…


Wednesday, 11 January 2017
FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar

Retention trees – Retention trees can help some species dependent on mature trees to persist during the open phase after harvesting. (© Indrek Talpsep)© Indrek TalpsepEn studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar. De viktigaste bidragen gäller att fler levande och döda träd lämnas vid avverkning, blandskog främjas, och att ädla lövträd, död ved och sumpskogar bevaras. Utifrån vetenskaplig litteratur har kraven i FSC:s regelverk jämförts med de krav som finns i estländsk lagstiftning gällande biologisk mångfald. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229