Nyheter

Thursday, 14 December 2017
Essity medlemmar i Svenska FSC

Essity medlemmar i Svenska FSC (© Essity)© EssitySom ett av världens ledande företag inom hygien- och hälsobranschen har nu Essity blivit medlemmar i Svenska FSC. Essity är också ett av de företag som undertecknat Vancouverdeklarationen med målet att öka användningen av trä- och pappersprodukter från ansvarsfullt skogsbruk. Läs mer…


Wednesday, 13 December 2017
FSC-certifiering bidrar till biologisk mångfald i Lettlands skogar

FSC:s bidrag för biologisk mångfald i de lettiska skogarna. (© Aleksandrs Tihonovs/Mostphotos)© Aleksandrs Tihonovs/MostphotosEn ny studie visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Lettlands skogar. Viktiga bidrag gäller bevarande av fler biologiskt värdefulla livsmiljöer, främjande av sumpskogsbestånd, och lämnande av biologiskt värdefulla träd vid avverkning. Läs mer…


Tuesday, 05 December 2017
IKEA of Sweden nya medlemmar i Svenska FSC

IVAR och UTÅKER – Här ser du både ikonprodukten bokhyllan IVAR i trä, som firar 50 år nästa år, och den stapelbara sängen UTÅKER som är gjord i massivt trä. (© IKEA)© IKEAIKEA har sedan länge varit engagerade i världen skogar och var en gång med och grundade FSC. Nu tar de ytterligare ett steg för att göra skillnad och blir medlemmar i Svenska FSC. Läs mer…


Monday, 04 December 2017
FSC erbjuder ett ansvarsfullt skogsbruk

Lunglav (Lobaria pulmonaria) – betecknas som nära hotad på den svenska rödlistan. Arten kan gynnas av att träd med förekomst sparas vid avverkning. (© Svenska FSC)© Svenska FSCEtt ansvarsfullt skogsbruk innebär att skogen brukas, men med ökad en hänsyn. Det kan handla om att lämna fler träd vid avverkning, men det handlar också om att identifiera och bevara områden med höga naturvärden, såsom nyckelbiotoper. Läs mer…


Monday, 27 November 2017
Ny standard för varumärkesanvändning

Forests For All ForeverNu har den nya standarden för hur certifierade företag får använda FSC:s varumärken publicerats. Standarden FSC-STD-50-001 (V2-0) börjar att gälla 1 mars 2018. Läs mer…


Wednesday, 15 November 2017
Akademibokhandeln & Bokus ökar engagemanget för världens skogar

Nya medlemmarSveriges ledande bokhandelskedja Bokhandelsgruppen i Sverige AB med varumärken Akademibokhandeln och Bokus, är nya medlemmar i Svenska FSC (Forest Stewardship Council). Som medlemmar kommer de att arbeta för ett mer hållbart skogsbruk världen över. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229