Nyheter

Wednesday, 25 May 2016
FSC är en viktig aktör

Jubileumstalare – Olof T Johansson, Mirjam Lööf Green, Lars-Erik Liljelund och Olof Johansson.Svenska FSC grundades för 20 år sedan och är en omtalad märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC är en viktig aktör och vårt arbete påverkar halva den svenska skogen. Hur långt har vi kommit och hur såg det ut när FSC grundades? Läs mer…


Tuesday, 24 May 2016
Nytt avtal om hållbart skogsbruk mellan Sverige och Chile

Småbrukare i ChileUnder det chilenska statsbesöket har ett samförståndsavtal om hållbart skogsbruk undertecknats av Sven-Erik Bucht och Chiles handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela. Enligt regeringens pressmeddelande kommer samarbete att ske på en rad olika områden så som trähusbyggande, bioenergi, jämställdhet, forskning och utbildning inom hållbart skogsbruk och bioekonomi, certifiering, inklusive ekosystemtjänster, utbyten mellan skogsägarföreningar och små- och mellanstora företag. Läs mer…


Wednesday, 18 May 2016
Fortsatt arbete med ILO:s kärnkonventioner inom FSC

Pågående process (© FSC GD)© FSC GDILO:s kärnkonventioner som handlar om mänskliga rättigheter är viktiga för FSC. Idag ingår konventionerna i våra globala regler, principer och kriterier. Inom FSC International finns en arbetsgrupp vars uppdrag är att ge förslag på regler som kan bidra till att uppfylla internationella arbetsorganisationen (ILO) på nationell nivå. Läs mer…


Tuesday, 10 May 2016
FSC ett bra verktyg för medvetna val

FSC-märkt produktCivilutskottet vid Sveriges Riksdag har tagit fram en översikt över miljömärkningar som finns i Sverige och Norden. Slutsatsen är att konsumenter ser märkningar som det bästa verktyget för att göra medvetna och hållbara konsumtionsval. Läs mer…


Monday, 09 May 2016
Rättvis bar mitt i Stockholm

Fair Wood-gänget- De riktiga hjältarna är de som köper hardwood från småbrukarna i Syd!

Genom konceptet Fair Wood ges människor som lever av skogen möjligheter att sälja sitt virke på den globala marknaden, och få rättvist betalt, samtidigt som FSC-certifieringen ser till att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer…


Monday, 09 May 2016
FSC växer på marknaden

Talare vid årsstämman 2016 – Anita Falkenek, Markus Henningsson, Mikhail TarasovForest Stewardship Council har som mål att fördubbla andelen produkter och utgöra 20 % av den globala skogsbaserade handeln till 2020. Trenden är att FSC ökar varje år och nyligen nådde FSC 30 000 spårbarhetscertifikat. Samtidigt finns det svårigheter att nå ut till olika branscher. Läs mer…© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229