4. Var gäller FSC:s skogsbruksstandard?

Den gäller för den skog som markägaren valt att certifiera. 

Skogsråvaran i FSC-märkta varor måste komma från FSC-certifierad skog. Den som äger skogen (en person, förening eller ett företag) har certifikatet.

Oavsett om skogsägaren själv, eller någon annan utför arbetet i skogen, så ska FSC:s skogsbruksstandard följas. Det är skogsägarens ansvar att se till att det sker, om till exempel en entreprenör gör jobbet.

Tillbaka