2. Hur funkar FSC?

FSC-certifierade skogsägare följer nationella och lokala lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi och bindande internationella överenskommelser. FSC-certifierade skogsbrukare följer därutöver FSC:s särskilda regler.

FSC:s hänsynsregler skyddar bland annat: 
• hotade djur och växter
• markens framtida förmåga att bära skog
• säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
• urfolks rättigheter

Reglerna tas fram i samverkan mellan representanter från miljörörelser, sociala organisationer och representanter från näringslivet. Inget intresse kan få fullt genomslag för sina krav. Misstag accepteras så länge som den som begår misstag rättar till misstagen och förstår orsakerna.

Tillbaka