Svar på vanliga frågor om FSC


Varför lanseras en ny standard?

Den kunskap och de metoder vi har för ett mer hållbart skogsbruk utvecklas ständigt i takt med ny forskning och erfarenheter. Det är viktigt att FSC-standarden för skogsbruk i Sverige speglar både de erfarenheter som finns bland Sveriges skogsintressenter och tillståndet i Sveriges skogar. Utöver det är det viktigt att standarden följer de internationella regler och policys som FSC har antagit.

Den nya standarden bygger på de krav som finns i standarden som antogs i 2010, samt på FSC:s globala principer och kriterier för ett ansvarsfullt skogsbruk. Läs mer om FSC:s principer och kriterier här (länk till P&C).

När publiceras standarden och när börjar den gälla?

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige publiceras 10 mars 2020. Standarden träder ikraft 1 juni 2020. Senast då ska alla certifikatsinnehavare följa kraven i den nya standarden.

En övergångsperiod på ett år tillämpas efter det att standarden träder ikraft. Det innebär att alla certifikatsinnehavare ska ha reviderats mot den nya standarden senast den 1 juni 2021.

Var kan jag hitta standarden?

Standarden publiceras offentligt på FSC Internationals hemsida. Du kommer att kunna hitta den och andra nationella skogsbruksstandarder i FSC Internationals Document Centre (länk https://fsc.org/en/document-centre), genom att söka på ”National Standard (NS)”.

Standarden (både engelsk och svensk version) kommer att publiceras på FSC Sveriges hemsida. På FSC Sveriges hemsida hittar du även länkar till externa dokument som hänvisas till i standarden.