Standardkommitté

Här ser du vilka som ingår i FSC Sveriges standardkommitté.

FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera alla frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige, dess tillämpning samt utveckling. Ledamöterna utses av FSC Sveriges styrelse.


Ekonomisk kammare representeras av:

 • Ordinarie ledamot 2 år: Robert Berg, Stora Enso
 • Ordinarie ledamot 1 år: Tomas Rahm, Södra
 • Suppleant 1 år: Jens Brorson, BillerudKorsnäs
 • Suppleant 2 år: Anneli Sandström, Prosilva

Miljökammaren representeras av:

 • Ordinarie ledamot 2 år: Peter Roberntz, Världsnaturfon-den WWF
 • Ordinarie ledamot 1 år: Jan Linder, Birdlife Sverige
 • Suppleant 2 år: Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige
 • Suppleant 1 år: Vakant

Social kammare representeras av:

 • Ordinarie ledamot 2 år: Roger Johansson, GS-facket
 • Ordinarie ledamot 1 år: Maria Boström, SSR
 • Suppleant 1 år: Jan-Olof Larsson, individuell medlem
 • Suppleant 2 år: Eje Andersson, Svenskt Friluftsliv