Lämna synpunkter och klagomål

Dialog och samråd (© Leif Jougda)© Leif JougdaSynpunkter och klagomål är viktigt för att utveckla FSC:s system.

Har du synpunkter på ett certifierat företag så börja alltid med att ta kontakt med den som gjort något du undrar över eller ifrågasätter.


Så här gör du din röst hörd

Om du har synpunkter på hur FSC arbetar eller på hur FSC:s regler följs är det viktigt att du framför dem. Börja alltid med att prata med den som är närmast berörd. Vi på FSC Sverige hjälper dig gärna.

Nedan hittar du några exempel på hur du kan göra. I högerspalten finns blanketter du kan använda som för att framföra ditt klagomål till den det berör.

Klagomål på en FSC-certifierad skogsägare
Inled i första hand en dialog med skogsägaren eller skogsägarens företrädare. Kan ni inte lösa frågan har du möjlighet att vända dig till det företag som certifierat skogsägaren. Certifierarnas uppgift är att kontrollera att de certifierade skogsägarna följer FSC:s regler. Certifieraren kan förklara hur standarden för skogsbruk tolkas.

Klagomål på ett certifieringsbolag
Kontakta certifieraren om du har synpunkter eller klagomål på hur certifieraren har bedömt skogsägarens verksamhet och tillämpning av FSC:s standarder.

Är du fortfarande missnöjd med de svar du får kan du vända dig till ASI, Assurance Services International, som godkänner (ackrediterar) certifierarna. Du kan också vända dig till FSC Sverige för att få hjälp.

Synpunkter på FSC-standard för skogsbruk i Sverige
Stöter du på oklarheter, språkliga fel eller sakfel i standarden kan du fylla i blanketten Synpunkter skogsbruksstandard och skicka den till FSC Sveriges kansli per e-post, kontakt at se.fsc point org eller per post. Det går också bra att skicka ett vanligt mail.

Synpunkter på FSC Sveriges arbete
Framför dina synpunkter till FSC Sveriges kansli. Är du inte nöjd med bemötande eller svar kan du vända dig till Internationella FSC.