Påverkansmöjligheter (© FSC A.C)© FSC A.CFSC är en plattform för dialog mellan människor som bryr sig om skogen. Både våra medlemmar och allmänheten har möjlighet att påverka.

Ett aktivt engagemang från omgivningen hjälper FSC att stärka och utveckla sina standarder och kontrollsystem.


Verktyg för att påverka

Här berättar vi mer om hur FSC arbetar med att hämta in synpunkter och lösa konflikter. Vi har särskilda regler och rutiner.

Synpunkter och klagomål
FSC hanterar synpunkter och klagomål på ett systematiskt sätt. Läs mer om hur det går till och hitta blanketter.

Offentliga kontrollrapporter
Certifierat skogsbruk kontrolleras varje år. De årliga kontrollerna av certifierade skogsägare offentliggörs i FSC:s certifikatsdatabas, här hittar du också certifikaten för de företag som är spårbarhets-certifierade (CoC) eller har ett certifikat för kontrollerat virke (CW).

Inför en revision ska certifieraren hämta in synpunkter från intressenter såsom ideella organisationer och lokalbefolkning.

Mer om klagomål och synpunkter

Internationella FSC har en särskild webbportal för hantering av synpunkter och klagomål från intressenter. Där kan du hitta mer information på engelska.

Läs mer…