Statistik och fakta

Statistik och fakta (© FSC A.C)© FSC A.CFSC är ett globalt märkningssystem. Andelen FSC-certifierad skog och antalet FSC-märkta produkter ökar för närvarande snabb i hela världen. 

Internationella FSC publicerar varje månad aktuella siffror för hur FSC-certifieringen utvecklas globalt. Ta del av den aktuella statistiken


Statistik i punktform

  • 12 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen (dec 2013). 
  • Den certifierade arealen är fördelad på 25 företag, inklusive de paraplyorganisationer (13 stycken) som certifierar mindre markägare.
  • Totalt är cirka 500 företag i Sverige certifierade enligt FSC:s certifieringssystem, varav 477 enligt spårbarhetsstandarden (CoC) (nov 2012).
  • I hela världen är över 180 miljoner hektar skogsmark fördelat på 81 länder FSC-certifierad – ca 5 procent av världens produktiva skogsmarksareal.
  • I december 2013 var totalt över 27 000 företag i världen (114 länder) spårbarhetscertifierade enligt FSC:s system.
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229