Statistik och fakta

Statistik och fakta (© FSC A.C)© FSC A.CFSC är ett globalt märkningssystem. Andelen FSC-certifierad skog och antalet FSC-märkta produkter ökar för närvarande snabb i hela världen. 

Internationella FSC publicerar varje månad aktuella siffror för hur FSC-certifieringen utvecklas globalt. Ta del av den aktuella statistiken


Statistik i punktform

  • Över 12 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen (november 2017).
  • Den certifierade arealen är fördelad på 23 företag, inklusive de paraplyorganisationer (13 stycken) som certifierar mindre markägare.
  • I Sverige finns 340 spårbarhetscertifikat utfärdat enligt FSC:s spårbarhetsstandard (CoC) (november 2017).
  • I hela världen är över 195 miljoner hektar skogsmark fördelat på 84 länder FSC-certifierad.
  • I november 2017 var totalt över 33 000 företag i världen (120 länder) spårbarhetscertifierade enligt FSC:s regler.
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229