Statistik och fakta

Andel FSC-certifierad produktiv skogsareal per län 2017
FSC-certifierad produktiv skogsareal i Sverige 2017
FSC-certifierad areal och antal certifikatsinnehavare CoC och FM 1998–2017

FSC är ett globalt märkningssystem. Andelen FSC-certifierad skog och antalet FSC-märkta produkter ökar för närvarande snabb i hela världen. 

Internationella FSC publicerar varje månad aktuella siffror för hur FSC-certifieringen utvecklas globalt. Ta del av den aktuella statistiken


Svensk statistik

FSC-certifierad areal och antal certifikatsinnehavare CoC och FM 1998–2017

FSC-certifierad areal per certifikatstyp

FSC-certifierad areal per svensk kommun

FSC-certifierad areal per län

FSC-certifierade svenska kommuner

Statistik i punktform

  • Nästan 13 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen (april 2020).
  • Den certifierade arealen är fördelad på 21 företag, inklusive de paraplyorganisationer (12 stycken) som certifierar mindre markägare.
  • I Sverige finns 403 spårbarhetscertifikat utfärdat enligt FSC:s spårbarhetsstandard (CoC) (april 2020).
  • I hela världen är över 200 miljoner hektar skogsmark FSC-certifierad.
  • I april 2020 är totalt 42.036 företag i världen spårbarhetscertifierade enligt FSC:s regler.