Sagt om FSC


Jenny Wik Karlsson"För SSR är FSC ett verktyg för att uppnå större inflytande och delaktighet i de frågor som berör våra medlemmar samt att utforma nya metoder för att förbättra redan pågående processer."

Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och förbundsjurist, Svenska Samernas Riksförbund, SSR


Stig Hansson"FSC ger en möjlighet att även de som direkt påverkas av hur skogen brukas kan få en möjlighet att påverka."

Stig Hansson, styrelseledamot i Hela Sverige ska leva


Linda Berglund"FSC är ett viktigt verktyg för att driva på för ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till natur och människa. WWFs globala erfarenhet från fältet och undersökningar vi genomför visar att FSC gör skillnad – ibland till och med avgörande för om skogen finns kvar eller inte. I Sverige ger befintliga lagar och skogspolitiken inte tillräckligt skydd för att förhindra förlust av natur- och sociala värden, därför behövs FSC som går ett steg längre."

Linda Berglund, expert svensk skog, Världsnaturfonden, WWF


Åke Persson"Vi tror att FSC stärker skyddet av den biologiska mångfalden. Standarden ligger avsevärt högre än den svenska skogsvårdslagen, vilket är en absolut nödvändighet för att Sverige ska klara de miljömål som beslutats inom området. FSC är också ett system som ger marknaden möjlighet att svara för hur man vill skogsbruket ska ta sitt ansvar för hållbar utveckling."

Åke Persson, ledamot i SOF - BirdLife


Anders Blom (© © Svenska FSC)© © Svenska FSC”FSC ger ett erkännande av samiska rättigheter som saknas i svensk lagstiftning och i andra certifieringssystem. Det gör FSC till en viktig faktor för rennäringen och för den samiska kulturen i stort.”

Anders Blom, Protect Sapmi


Per-Olof Sjöö (© © Svenska FSC)© © Svenska FSC”FSC är ett väldigt viktigt verktyg i vårt internationella arbete. Certifierade företag måste erbjuda sina anställda rätt att organisera sig, förhandla och skriva avtal. Det är rättigheter som inte är självklara i alla länder.”

Per-Olof Sjöö, ordförande i GS – facket för skogs- trä och grafisk bransch


Håkan Wirtén (© © Världsnaturfonden)© © Världsnaturfonden"WWF ser FSC som ett mycket viktigt redskap för att bidra till en bättre framtid för världens skogar, och därmed för en bättre värld. Detta sker genom samarbete mellan miljö-, ekonomiska och sociala intressenter. FSC är det enda trovärdiga systemet för skogscertifiering som ger konsumenter och företag en tydlig möjlighet att välja produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk"

Håkan Wirtén, Generalsekreterare, Världsnaturfonden Sverige


Bo Kjellén (© SEI - Stockholm Environmental Institute)© SEI - Stockholm Environmental Institute"Världens skogar betyder mycket för klimatet eftersom de tar upp stora mängder koldioxid.  Men skogen är så mycket mer: viktiga sociala intressen och många andra miljökrav bortom klimatet. Därför är FSC betydelsefullt för en globalt hållbar utveckling."

Bo Kjellén, senior forskare vid SEI, tidigare svensk chefsförhandlare i klimatfrågor


Ingvar Nilsson (© Klara Helstad, Södra)© Klara Helstad, Södra"FSC-certifiering visar att vi uppfyller de ambitioner för naturvård och miljö som kunderna kräver. Jag är biolog och har undervisat biologi vid Lunds universitet. För mig som skogsägare är det naturligt att leva som jag lär."

Ingvar Nilsson, Skogsägare och medlem i Södra skogsägarnas ekonomiska förening


Erik Lindroth"Vi ser ett behov att ge våra kunder möjligheter att kommunicera med konsumenter runt fördelarna med ansvarsfullt brukade förnybara material. FSC-märkningen, som idag finns på över 20 miljarder av våra förpackningar årligen, är det perfekta sättet att åstadkomma just detta."

Erik Lindroth, Miljödirektör, Tetra Pak Norden