Viktiga miljöer kartläggs och skyddas

Drygt 550 000 hektar produktiv skog har satts av för naturvårdsändamål i svenskt FSC-skogsbruk.
840 000 hektar produktiv skog är skyddad med hjälp av skattepengar i nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och genom naturvårdsavtal.


Här hittar du kartor över avsättningarna

Det krävs inventeringar för att hitta skog som har höga naturvärden och som ska sättas av för naturvårdsändamål. Större FSC-skogsbrukare ska redovisa sina frivilliga avsättningar. Bolagen har skapat en gemensam karttjänst hos Skogsindustrierna där det både går att se frivilliga avsättningar och formellt skyddade områden. Länk till karttjänsten