Viktiga miljöer kartläggs och skyddas

Känsliga miljöer skyddas (© Peter Roberntz)© Peter RoberntzKänsliga miljöer skyddas

FSC-skogsbrukare sätter av minst fem procent av den produktiva skogen för naturvårdsändamål. Det skapar utrymme för arter som inte trivs i den brukade skogen. Andra former av skydd kostar skattepengar. Det här avsättningarna ingår i FSC-skogsbrukets miljöåtaganden.
Läs mer

Synpunkter från närboende tas tillvara

Samråd (© Peter Roberntz)© Peter RoberntzSamråd

När en FSC-skogsbrukare tänker avverka eller göra andra stora förändringar i skogen ska de som berörs få möjlighet att lämna synpunkter. Välanvända stigar eller kulturmiljöer är exempel på miljöer det kan vara viktigt att ta hänsyn till.

Brandgynnade arter får en andra chans

Naturvårdsbränning (© © Svenska FSC)© © Svenska FSCNaturvårdsbränning

Många svenska skogsarter är beroende av bränder. I Sverige ska FSC-skogsbrukare med mer än 5000 hektar skog bränna en viss areal varje år. På så sätt skapar FSC unika chanser för brandgynnade arter att hålla sig kvar i skogen.


Döda träd sparas till insekter och fåglar

Döda träd ska lämnas (© © Svenska FSC)© © Svenska FSCDöda träd ska lämnas

Över 5000 skogslevande arter behöver döda träd i skogen. FSC-skogsbrukare lämnar både liggande och stående döda träd vid avverkning och betydligt mer än lagen kräver. Träden ska vara kvar tills de multnat bort, till nytta för arterna som behöver de döda träden. 

Särskild hänsyn i renarnas betesområden

Renskötande samer tillfrågasRenskötande samer tillfrågas

Skogarna i norra Sverige har stor betydelse för renskötande samer. FSC-skogsbrukare ska ta hänsyn till och respekterar områden och platser av särskild kulturell, ekologisk, ekonomisk eller religiös betydelse för samerna. Samråd ska hållas och tvister lösas med hjälp av neutral part. 

Justa villkor för alla skogsarbetare

Säkerhetsutrustningen är viktig (© Juan Carlos de Reyes)© Juan Carlos de ReyesSäkerhetsutrustningen är viktig

Den som jobbar i FSC-certifierad skog ska alltid ha justa arbetsvillkor. Gör en entreprenör jobbet ska skogsägaren kontrollera så att entreprenören erbjuder avtalsenlig lön och avtalsenliga villkor. FSC-skogsbruk ska ge trygga anställningsförhållanden för alla.