Internationella exempel


Livsrum för Sibiriens hotade tigrar

Sibirisk tiger (© © Igor Zhorov)© © Igor ZhorovSibirisk tiger

FSC-certifierade skogsbrukare identifierar och skyddar områden med höga bevarandevärden. FSC-certifierat skogsbruk i ryska Sibirien skyddar härigenom de livsmiljöer som är viktiga för den hotade sibiriska tigern.
Läs mer

FSC spelar roll för de stora aporna

Orangutang (© Mostphotos)© MostphotosOrangutang

De flesta arter av stora apor är allvarligt hotade av skogsbruket i Asien och Centralafrika. Andelen skyddad skog är alldeles för liten. FSC-skogsbruk erbjuder en dellösning genom hänsynsfulla avverkningsmetoder och åtgärder för att förhindra illegal jakt.

Nya inkomster från certifierat virke

FSC ger ett bättre livFSC ger ett bättre liv

En biståndsorganisation hjälpte bybor att etablera byskogsreservat i Tanzania. Byborna fick rätt att bruka och FSC-certifiera skogen. Nu levererar de certifierad ebenholts till instrumenttillverkare i England. Det har bidragit till en höjd levnadsstandard i byarna.


Samverkan ska ge bättre livsvillkor

Dubbelcertifiering hjälper befolkningen i Curacautindalen (© SSC Forestry)© SSC ForestryDubbelcertifiering hjälper befolkningen i Curacautindalen

Med skogen som bas försöker befolkningen i Curacautindalen att återerövra möjligheterna till ett gott liv. FSC och Fairtrade bidrar med verktyg så att resultatet ska bli ett annat än 1900-talets hänsynslösa överexploatering av dalens skogar.
Läs mer