Goda exempel

FSC spelar roll för skog och samhälle

Goda exempel (© FSC AC)© FSC ACFSC visar vägen till ett ansvarsfullt skogsbruk, med regler som gäller lika i hela världen.

FSC respekterar traditionella rättigheter, arbetar för schyssta arbetsvillkor, arbetar med miljöanpassade metoder och med rutiner som ger insyn och möjlighet att påverka.



Till nytta för människor, lokalsamhällen och samhället i stort.


Världens skogar har stor betydelse för klimat, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen ger virkesråvara, andra nyttigheter och upplevelser. Därför är det viktigt att skogarna i världen sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Lokalt kan skogen ge försörjningsmöjligheter och bli en viktig motor för samhällsutveckling. FSC kan fungera som ett verktyg för fattigdomsbekämpning.

I de flesta länder innebär FSC:s regler en betydligt högre grad av hänsyn än lagarna kräver. FSC kan fungera som förebild i länder med ett svagt skydd för mänskliga rättigheter och miljön.

Illegalt avverkad skogsråvara får inte förekomma i FSC-märkta produkter. FSC motar bort det olagliga virket från marknaden.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229