Goda exempel

FSC spelar roll för skog och samhälle

Goda exempel (© FSC AC)© FSC ACFSC visar vägen till ett ansvarsfullt skogsbruk, med regler som gäller lika i hela världen.

FSC respekterar traditionella rättigheter, arbetar för schyssta arbetsvillkor, arbetar med miljöanpassade metoder och med rutiner som ger insyn och möjlighet att påverka.Till nytta för människor, lokalsamhällen och samhället i stort.


Världens skogar har stor betydelse för klimat, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen ger virkesråvara, andra nyttigheter och upplevelser. Därför är det viktigt att skogarna i världen sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Lokalt kan skogen ge försörjningsmöjligheter och bli en viktig motor för samhällsutveckling. FSC kan fungera som ett verktyg för fattigdomsbekämpning.

I de flesta länder innebär FSC:s regler en betydligt högre grad av hänsyn än lagarna kräver. FSC kan fungera som förebild i länder med ett svagt skydd för mänskliga rättigheter och miljön.

Illegalt avverkad skogsråvara får inte förekomma i FSC-märkta produkter. FSC motar bort det olagliga virket från marknaden.