Kontroll och övervakning

FSC:s systemAlla som deltar i FSC:s certifieringssystem kontrolleras årligen av en oberoende tredje part. De kallas certifierare.

Certifierarna måste i sin tur vara godkända – ackrediterade – för att få sköta kontroller av FSC-certifierade företag. Certifierarnas arbete kontrolleras också varje år.


Grundprincipen i FSC:s märkningssystem är att de märkta produkterna ska innehålla träråvara från skog som brukats enligt FSC:s regler. Att det verkligen är träråvara från FSC-certifierad skog ska säkras i alla led, från skog till märkt produkt – oavsett hur många led det är mellan skog och butik.

Det finns därför två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag. Certifieringsföretagen godkänns och kontrolleras i sin tur genom Assurance Services International (ASI).

De som har skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat ska följa FSC:s skogsbruks- eller spårbarhetsstandarder, vilket kontrolleras minst en gång per år. Vid behov genomförs också oanmälda kontrollbesök.

Certifieringsföretagen måste följa FSC:s regler och rutiner för certifiering, vilket också kontrolleras varje år.

Övervakning
Användningen av FSC:s märke övervakas av FSC. Certifierade företag har en egen licenskod. På produkter ska den användas tillsammans med märket. Alla licenskoder finns lagrade i en databas hos FSC. Databasen är offentlig och kan nås via internet på info.fsc.org. Där kan den som vill söka efter certifierade företag eller kontrollera om ett certifikat är giltigt.

Kontakta FSC om du anser att ett FSC-certifierat företag inte följer FSC:s regelverk. Kontakta FSC om du upptäcker att någon använder märket på fel sätt: kontakt@se.fsc.org