Gruppcertifiering av mindre skogsinnehav

Certifiering i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för mindre skogsägare att delta i FSC. En stor del av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.


Flera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp.
Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.

BillerudKorsnäs AB Skog, SGS-FM/COC-000076
Per Funkquist
Tel: 070-795 12 22
E-post: Per.funkquist at billerudkorsnas point com
801 81 Gävle
http://www.billerudkorsnas.se/Skog/

Grönt Paraply i Sverige AB, SA-FM/COC-001104
Martin Persson
Tel: 019-16 83 95 eller 070-659 41 85
E-post: martin.persson at grontparaply point se
Franzéngatan 6, Box 30229
104 25 Stockholm
www.grontparaply.se

Holmen Skog AB, DNV-FM/COC-000044
Sara Rindeskog
Tel: 0660-37 74 77
E-post: Sara.rindeskog at holmenskog point com
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
www.holmen.se

PanCert AB, BV-FM/COC-007143
Göran Karlsson
Tel: 036-34 30 02
Mobil: 070-583 40 98
Box 37
551 12 Jönköping
E-post: goran.karlsson at sagisyd point se
http://www.pancert.se

Skogscertifiering Prosilva AB, SCS-FM/COC-00153G
Magnus Norrby
Tel: 070-515 69 39
E-post: info at skogscertifiering point se
Klostergatan 2 A, Box 26055
750 26 Uppsala
www.skogscertifiering.se

Skogssällskapets Förvaltning AB, DNV-FM/COC-000045
Staffan Mattsson
Tel: 018-14 01 00
E-post: Staffan.mattsson at skogssallskapet point se
Ullsväg 30
756 51 Uppsala
www.skogssallskapet.se

Skogsutveckling Syd AB, DNV-FM/COC-000049
Daniel Andersson
Tel: 0733-98 90 00
E-post: daniel.andersson at susab point se
Box 79
296 21 Åhus
www.susab.se

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp, DNV-FM/COC-000047
Cecilia Key
Tel: 073-082 50 92
E-post: admin at certifieringsgruppen point se
c/o Hafner, Sigfridsvägen 19, 3 tr
126 50 Hägersten
www.certifieringsgruppen.se

Stora Enso Skog AB, DNV-FM/COC-000066
Johan Bjernulf
Tel: 010-467 72 09
E-post: Johan.a.bjernulf at storaenso point com
791 80 Falun
www.storaenso.com

Sveaskog Förvaltnings AB, SGS-FM/COC-001867
Marlene Lidén
Tel: 070-588 06 26
E-post: marlene.liden at sveaskog point se
Torsgatan 4
105 22 Stockholm
www.sveaskog.se

Sydved AB, DNV-FM/COC-000048
Thomas Höijer
Tel: 010-467 84 53
E-post: Thomas.hoijer at sydved point se
Box 626
551 18 Jönköping
www.sydved.se

Södra Skogsägarna Ek. För., DNV-FM/COC-000170
Tomas Rahm
Tel: 070-206 17 01
E-post: Tomas.rahm at sodra point com
Skogsudden
351 89 Växjö
www.sodra.se

Vida skog AB, DNV-FM/COC-000279
Pelle Ström
Tel: 070-254 83 74
E-post: pelle.strom at vida point se
Box 100
342 21 Alvesta
www.vida.se

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229