Gruppcertifiering av mindre skogsinnehav

Certifiering i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för mindre skogsägare att delta i FSC. En stor del av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.


Flera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp. Deltagarna får hjälp och vägledning, både när det gäller själva certifieringen och vad som gäller för FSC-certifierat skogsbruk.

Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.

Bergs Timber Production AB, DNV-FM/COC-001787
Johan Eliasson
Tel: 070-612 15 88
E-post: johan.eliasson at bergstimber point se
Bergs väg 13
570 84 Mörlunda
http://www.bergstimberproduction.se/

BillerudKorsnäs AB Skog, DNV-FM/COC-001532
Per Funkquist
Tel: 026-15 10 00
E-post: Per.Funkquist at billerudkorsnas point com
801 81 Gävle
http://www.billerudkorsnas.se/Skog/

Grönt Paraply i Sverige AB, SA-FM/COC-001104
Martin Persson
Tel: 019-16 83 95 eller 070-659 41 85
E-post: martin.persson at grontparaply point se
Franzéngatan 6, Box 30229
104 25 Stockholm
www.grontparaply.se

Holmen Skog AB, DNV-FM/COC-000044
Johan Njunjes
Tel: 070-584 84 15
E-post: johan.njunjes at holmen point com
Kansligatan 10
602 10 Norrköping
www.holmen.se

PanCert AB, DNV-FM/COC-001516
Tony Axelsson
Tel: 036-34 30 02
Mobil: 070-653 64 27
Box 37
551 12 Jönköping
E-post: tony.axelsson at sagisyd point se
http://www.pancert.se

Skogscertifiering Prosilva AB, SCS-FM/COC-00153G
Magnus Norrby
Tel: 070-515 69 39
E-post: info at skogscertifiering point se
Klostergatan 2 A, Box 26055
750 26 Uppsala
www.skogscertifiering.se

Skogssällskapets Förvaltning AB, DNV-FM/COC-000045
Mattias Berglund
Tel: 031-335 6604
E-post: Mattias.Berglund at skogssallskapet point se
Box 11374
404 28 Göteborg
www.skogssallskapet.se

Skogsutveckling Syd AB, DNV-FM/COC-000049
Daniel Andersson
Tel: 0733-98 90 00
E-post: daniel.andersson at susab point se
Box 79
296 21 Åhus
www.susab.se

Stora Enso Skog AB, DNV-FM/COC-000066
Johan Bjernulf
Tel: 010-467 72 09
E-post: Johan.a.bjernulf at storaenso point com
791 80 Falun
www.storaenso.com

Sydved AB, BV-FM/COC-015573
Thomas Höijer
Tel: 010-467 84 53
E-post: Thomas.hoijer at sydved point se
Box 626
551 18 Jönköping
www.sydved.se

Södra Skogsägarna Ek. För., DNV-FM/COC-000170
Tomas Rahm
Tel: 070-206 17 01
E-post: Tomas.rahm at sodra point com
Skogsudden
351 89 Växjö
www.sodra.se

Vida skog AB, DNV-FM/COC-000279
Pelle Ström
Tel: 070-254 83 74
E-post: pelle.strom at vida point se
Box 100
342 21 Alvesta
www.vida.se