Gruppcertifiering av mindre skogsinnehav

Certifiering i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för mindre skogsägare att delta i FSC. En stor del av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.


Flera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp. Deltagarna får hjälp och vägledning, både när det gäller själva certifieringen och vad som gäller för FSC-certifierat skogsbruk.

Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.

BillerudKorsnäs AB Skog, DNV-FM/COC-001532
Sara Waern
Tel: 072-215 15 67
E-post: sara.waern at billerudkorsnas point com
801 81 Gävle
http://www.billerudkorsnas.se/Skog/

Grönt Paraply i Sverige AB, SA-FM/COC-001104
Martin Persson
Tel: 019-16 83 95 eller 070-659 41 85
E-post: martin.persson at grontparaply point se
Warfvinges väg 32
112 51 Stockholm
www.grontparaply.se

PanCert AB, DNV-FM/COC-001516
Tony Axelsson
Tel: 036-34 30 02
Mobil: 070-653 64 27
Box 37
551 12 Jönköping
E-post: tony.axelsson at sagisyd point se
http://www.pancert.se

Skogscertifiering Prosilva AB, SCS-FM/COC-00153G
Magnus Norrby
Tel: 070-515 69 39
E-post: info at skogscertifiering point se
Klostergatan 2 B
753 21 Uppsala
www.skogscertifiering.se

Skogssällskapets Förvaltning AB, DNV-FM/COC-000045
Staffan Mattsson
Tel: 018-14 01 00
E-post: staffan.mattsson at skogssallskapet point se
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala
www.skogssallskapet.se

Skogsutveckling Syd AB, DNV-FM/COC-000049
Daniel Andersson
Tel: 0733-98 90 00
E-post: daniel.andersson at susab point se
Box 79
296 21 Åhus
www.susab.se

Stora Enso Skog AB, DNV-FM/COC-000066
Johan Bjernulf
Tel: 070-378 22 09
E-post: Johan.a.bjernulf at storaenso point com
791 80 Falun
www.storaenso.com

Sydved AB, BV-FM/COC-015573
Niklas Fogdestam
Tel: 070-558 82 21
E-post: niklas.fogdestam at sydved point se
Box 626
551 18 Jönköping
www.sydved.se

Södra Skogsägarna Ek. För., DNV-FM/COC-000170
Tomas Rahm
Tel: 070-206 17 01
E-post: Tomas.rahm at sodra point com
Skogsudden
351 89 Växjö
www.sodra.se