Godkända certifieringsföretag

Vill du certifiera din verksamhet enligt våra standarder för skogsbruk eller spårbarhet måste du använda ett certifieringsföretag som är godkänt av ASI. Nedan hittar du en förteckning över godkända företag som är verksamma i Sverige.

Kontrollera alltid ASI:s webbplats för den senaste informationen om certifierarens ackrediteringsområde och status.


Godkända certifieringsföretag verksamma i Sverige

Bureau Veritas Certification Sweden, ASI-ACC-016
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg
Kontaktperson: Julia Lenkkeri
Tel: +358 44 567 97 12
E-post: info at se.bureauveritas point com
Hemsida: www.bureauveritas.se

DNV GL Business Assurance Sweden AB, ASI-ACC-022
Box 6046,171 06 Solna,
Besöksadress: Hemvärnsgatan 9
Kontaktperson: Elisabet Bröms Sterner
Tel 08 - 587 94 000
E-post: Salessupportswe at dnvgl point com
Hemsida: www.dnvgl.com

Intertek Certification AB, ASI-ACC-002
(licensierad av SCS Sverige Scientific Certification Systems Forest Conservation Program)
Box 1103, Torshamnsgatan 43, 164 22 Kista
Kontaktperson: Patrik Vendel
Tel: 08-750 00 00
E-post: patrik.vendel at intertek point com
Hemsida: www.intertek.se

NEPCon, ASI-ACC-066
Søren Frichs Vej 38K, 1.sal
DK-8230 Åbyhøj
Danmark
Tel +45 861 808 66
Fax +45 8618 1012
E-post: denmark at nepcon point net
Hemsida: http://www.nepcon.net/

Orbicon A/S / Soil Association Certification, ASI-ACC-004
(licensierad av Soil Association Woodmark)
Jens Juuls Vej 16,
8269 Viby J, Danmark
Kontaktperson: Karina Seeberg Kitnæs
Mobil: +45 201 195 82
E-post: karina.kitnaes at wsp point com
Hemsida: Orbicon

SGS Sweden AB, ASI-ACC-003
(licensierad av SGS Forestry QUALIFOR Programme)
Maskingatan 5, 417 64 Göteborg
Tel: 031-755 05 00
Kontaktpersoner: Hanna Hansson och Maria Lindh
E-post: se.forest at sgs point com
Hemsida: www.sgsgroup.se

TÜV NORD, ASI-ACC-058
Grosse Bahnstrasse 31, D-225 25 Hamburg, Tyskland
Kontaktperson: Carl Höcke
Tel:+49-40 8557 2486
Mobil:+49-160 88 87 156
E-post: choecke at tuev-nord point de
Hemsida: www.tuv-nord.com