Godkända certifieringsföretag

Vill du certifiera din verksamhet enligt någon av FSC:s standarder måste du använda ett certifieringsföretag som är godkänt av FSC. Nedan hittar du en förteckning över godkända företag som är verksamma i Sverige. Kontakta Svenska FSC, info at fsc-sverige point org om någon av länkarna till de företag som är verksamma i Sverige inte fungerar som de ska.

Aktuella uppgifter som rör godkända certifieringsföretag verksamma utanför Sverige hittar du hos Accreditation Services International, ASI.


Godkända certifieringsföretag verksamma i Sverige

Bureau Veritas Certification Sweden
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg
Kontaktperson: Majid Nodeghan
Tel: 031 60 65 00
E-post: info at se.bureauveritas point com
Hemsida: www.bureauveritas.se

DNV GL Business Assurance Sweden AB
Box 6046,171 06 Solna,
Besöksadress: Hemvärnsgatan 9
Kontaktperson: Elisabet Bröms Sterner
Tel 08 - 587 94 000
E-post: Salessupportswe at dnvgl point com
Hemsida:https://www.dnvgl.com/services/fsc-r-chain-of-cust […]

NEPCon
Søren Frichs Vej 38K, 1.sal
DK-8230 Åbyhøj
Danmark
Tel +45 861 808 66
Fax +45 8618 1012
E-post: denmark at nepcon point net
Hemsida: http://www.nepcon.net/

Orbicon A/S
(licensierad av Soil Association Woodmark)
Jens Juuls Vej 16,
8269 Viby J, Danmark
Kontaktperson: Karina Seeberg Kitnæs
Tel: +45 873 862 60
Mobil: +45 201 195 82
E-post: kaki at orbicon point dk

Intertek Certification AB
(licensierad av SCS Sverige Scientific Certification Systems Forest Conservation Program)
Box 1103, Torshamnsgatan 43, 164 22 Kista
Kontaktperson: Veronica Hedlund
Tel: 08-750 00 00
E-post: veronica.hedlund at intertek point com

SGS Sweden AB
(licensierad av SGS Forestry QUALIFOR Programme) Vindelns Försöksparker, Svartbergets Fältstation, 922 91 Vindeln
Kontaktperson: Andreas Renöfält
Tel: 0933-103 40
Mobil: 070-375 75 88
E-post: andreas.renofalt at sgs point com

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
(licensierad av TUEV Nord Cert Gmbh)
Brinellgatan 4, Box 857, 501 15 Borås
Kontaktperson: Hilde Schouenborg
Tel: 010-5165962
E-post: hilde.schouenborg at sp point se
Hemsida: www.sp.se

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229