Godkända certifieringsföretag

Vill du certifiera din verksamhet enligt våra standarder för skogsbruk eller spårbarhet måste du använda ett certifieringsföretag som är godkänt av ASI. Nedan hittar du en förteckning över godkända företag som är verksamma i Sverige.

Kontrollera alltid ASI:s webbplats för den senaste informationen om certifierarens ackrediteringsområde och status.


Godkända certifieringsföretag verksamma i Sverige

Bureau Veritas Certification Sweden, ASI-ACC-016
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg
Kontaktperson: Manar Kanaan
Tel: 031-60 65 33
E-post: manar.kanaan at se.bureauveritas point com
Hemsida: www.bureauveritas.se

DNV Business Assurance Sweden AB, ASI-ACC-022
Box 6046,171 06 Solna,
Besöksadress: Elektrogatan 10
Kontaktperson: Anders Nenzén
Tel 08 - 587 94 000
E-post: Salessupportswe at dnv point com
Hemsida: www.dnv.com

Intertek Certification AB, ASI-ACC-002
(licensierad av SCS Sverige Scientific Certification Systems Forest Conservation Program)
Box 1103, Torshamnsgatan 43, 164 22 Kista
Kontaktperson: Patrik Vendel
Tel: 08-750 00 00
E-post: patrik.vendel at intertek point com
Hemsida: www.intertek.se

Preferred by Nature/NEPCon, ASI-ACC-066
co/Stanza AB, Gjuterigatan 19, 652 21 Karlstad
Kontaktperson: Rebecka McCarty Tune
Tel: +46 70 2818 874
E-post: rmccarthy at preferredbynature point org

Kontaktperson: Susanne Ek
Tel: +46 70 268 97 08
E-post: sek at preferredbynature point org
Hemsida: https://preferredbynature.org/

WSP Danmark A/S / Soil Association Certification, ASI-ACC-004
(licensierad av Soil Association Woodmark)
Sønderhøj 8
DK-8260 Viby J
Kontaktperson: Karina Seeberg Kitnæs
Mobil: +45 201 195 82
E-post: karina.kitnaes at wsp point com
Hemsida: https://www.wsp.com

SGS Sweden AB, ASI-ACC-003
(licensierad av SGS Société Générale de Surveillance SA)
Maskingatan 5, 417 64 Göteborg
Tel: 031-755 05 00
Kontaktperson: Hanna Hansson
E-post: se.forest at sgs point com
Hemsida: www.sgsgroup.se

TÜV NORD, ASI-ACC-058
Grosse Bahnstrasse 31, D-225 25 Hamburg, Tyskland
Kontaktperson: Carl Höcke
Tel:+49-40 8557 2486
Mobil:+49-160 88 87 156
E-post: choecke at tuev-nord point de
Hemsida: www.tuv-nord.com