Årsstämman 2024
K. Örjavik

15 maj

I ett prunkande vårgrönt och sommarvarmt väder samlades FSC Sveriges medlemmar i Växjö på Södras huvudkontor för årets föreningsstämma. Direkt efter lunch hölls inledningsvis en extra föreningsstämma där ett första beslut för att möjliggöra en stadgeändring antogs. Ändringen handlade om möjligheten att välja in en oberoende ordförande, i tillägg till att välja en ordförande från medlemmarna. 

Ny skogsutredning i Sverige 

Extern huvudtalare för dagen var högaktuella Göran Örlander. Sedan februari är han utsedd som särskild utredare för den nya skogsutredningen, som har titeln ”En robust skogspolitik som ser skogen som en resurs”. Via en historisk tillbakablick gav Göran en bakgrund till utredningen och dess motiv. Utredningen ska ge ett delbetänkande senast den 31 december 2024. I övrigt ska uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2025. Möjligheten att påverka är nu, så kom gärna med idéer så snart som möjligt, skickade Göran med till alla åhörarna. 

Forest Stewardship Council 30 år 

I år firar Forest Stewardship Council, FSC, 30 år. Efter att ha gjort en snabb undersökning bland både de som deltog digitalt och fysiskt på mötet konstaterades det att det fanns flera personer på plats som varit med redan från början eller åtminstone från tidigt i föreningens historia. 
 
En videohälsning från Margareta Renström Lindhe, visades upp. Margareta har haft en mycket aktiv roll i FSC International, särskilt mellan 2000 och 2015 då hon bland annat var ledamot i FSC Internationals styrelse under två perioder.  

Att vara tvungen att förstå andras verklighet och förhandla fram lösningar som är bäst för alla. Det är otroligt lärorikt. När man sedan får fram skrivningar som röstas igenom till i stort sett hundra procent – då är det riktigt mäktigt!

Hon skickade också med en uppmaning – att om du som medlem har möjlighet så delta på FSC Internationals generalförsamling, föreningens högst beslutande organ som genomförs någonstans i världen vart tredje år, inte minst för att avslutningsfesterna är så roliga! 

På plats i Växjö hade vi också Olof Johansson, som nu arbetar på Sveaskog. I oktober 1993 jobbade han på det som då hette Domän Skog AB och var en av de 126 inbjudna som deltog på det historiska mötet i Toronto, Kanada. Olof delade med sig av sina minnen av dessa tre dagar som ledde till att föreningen FSC året efter registrerades. Precis som Margareta var inne på så lyfte Olof fram den positiva kraften i FSC – trots att medlemmarna har olika synpunkter och förhållningssätt kan samarbeta och ta fram regelverk som leder till synergier. Något han också tryckte på var att systemet inte var perfekt då, inte perfekt sen eller perfekt nu. Men det är ändå det bästa verktyget för ett mer ansvarsfullt skogsbruk.  

Olof var dessutom ordförande för FSC International under ett antal år, något han beskrev som det roligaste, men också svåraste han någonsin gjort.  


 
Vilken enorm betydelse FSC kan få! Och samtidigt en isande insikt - vilken bedrövlig ekonomi föreningen hade!


 
Olof berättade att föreningen, trots sin globala spridning var på randen till att gå i konkurs, men att ett lån i sista stund, gjorde att den klarade sig.  

När det gäller den svenska föreningens bildande så gick det fort. Ganska snabbt efter den internationella föreningens födelse så bildades en inofficiell grupp i Sverige som satte i gång arbetet med att ta fram en standard. Och det ledde sedan till att Sverige var första landet i världen att ha en nationell skogsbruksstandard, klar redan 1998. 

 
Två stora nyheter under FSC Sveriges ordinarie föreningsstämma 

En viktig nyhet från årets ordinarie föreningsstämma är att stadgeändringen gick igenom och därmed valdes Anders Esselin som ny (kammaroberoende) ordförande. I övrigt finns mer att läsa i protokollet från årets föreningsstämma om vad som beslutades och vilka personer som blev invalda på olika roller. Protokollet  läggs ut på vår hemida när det är justerat.   

Ett viktigt verktyg för att påverka FSC Sveriges utveckling är att medlemmar inkommer med motioner till föreningsstämman. Och just det handlar den andra stora nyheten om. Svenskt Friluftslivs motion ”FSC har allt att vinna på att stärka den sociala pelaren” röstades enhälligt igenom av medlemmarna. Joacim Ingelsson från Svenskt Friluftsliv (som representerar 28 olika organisationer med kopplingar till friluftsliv) presenterade motionen.  

Årsstämma 2024 återvätning
K. Örjavik

16 maj

Dag två var det dags för exkursion ute i skogen. Eller som Tomas Rahm, från Södra, inledde det första besöket: 


 
Det är här vi ska vara, i skogen får vi till de bästa samtalen.  

Vi började i en skogsbevuxen gammal åkermark där vi fick höra om markägarnas aktiviteter för att öka den biologiska mångfalden. Och njuta av att trampa runt i ett lätt ”skräpigt” skogsområde. Riset lämnas nämligen avsiktligt kvar för att bidra till en ökad biologisk mångfald. 


Därefter åkte vi till ett annat skogsområde där Växjö stift tillsammans med Skogsstyrelsen planerar för en återvätning av området. Det är alltså här återställande av våtmarker sker i praktiken. Projektet är också en del av Sverige första ekosystemverifierade projekt inom ramen för FSC. 

 

/Från kansliets sida vill vi rikta ett stort tack till alla medverkande medlemmar, för era samtal och ert engagemang!