Foto som visar djur i tropisk skog
Joeri Zwerts / Utrecht University

Forskningen leddes av Utrecht University med stöd från WWF och Wildlife Conservation Society (WCS) och publicerades i Nature i april 2024. Den visar på hur effektiva åtgärderna är för att skydda vilda djur och växter i de FSC-certifierade skogskoncessionerna.   

Viktiga slutsatser: FSC-certifiering ger en fristad för större däggdjur

Genom att noggrant räkna enskilda djur, genom att placera ut kamerafällor visar forskningen att certifierade koncessioner hyser en större population av stora däggdjur. För däggdjur som väger över 100 kg, såsom gorillor och skogselefanter, fanns det 2,7 gånger fler individer. För däggdjur som väger mellan 30–100 kg, exempelvis leoparder och schimpanser, fanns det 2,5 gånger fler i jämförelse med icke-FSC-certifierade områden. 

Dessutom var förekomsten av stora däggdjur i FSC-certifierade skogar jämförbar med nyligen publicerade data från skyddade områden i Kongobäckenet. Däremot var antalet mindre däggdjur lika mellan FSC-certifierade och icke-FSC-certifierade koncessioner, detta sannolikt eftersom stora däggdjur vanligtvis är de första arterna att försvinna på grund av tjuvjakt och jakt.   

Elefanter i tropisk skog

Tydlig koppling mellan jakt och förlust av biologisk mångfald 

Forskningen betonar jaktens centrala roll i förlusten av biologisk mångfald i de icke-certifierade skogarna. I de FSC-certifierade skogarna finns få tecken av jakt och fler spår av vilda djur. Certifierade skogsbruksenheters proaktiva åtgärder, som att blockera gamla avverkningsvägar, upprätta kontrollpunkter och stödja alternativa proteinkällor för lokalbefolkningen, har avsevärt minskat den illegala jakten. Som ett resultat har samhällen som bor runt FSC-certifierade koncessioner konsumerat mindre viltkött, som i sin tur minskat risken för spridning av sjukdomar som kommer från vilda djur.

Utöver bevarandet av vilda djur belyser studien de bredare positiva effekterna av FSC-certifieringen. Bevarandet av stora däggdjur har en positiv inverkan på fröspridning, näringscykler och kolinlagring i skogen. I en studie från 2019 som publicerades i Nature Geoscience uppskattade forskarna att det fanns en potential på 7 procent mindre kol i tropiska skogar utan elefanternas närvaro.

Läs mer hos FSC International - Groundbreaking study confirms FSC standards are vital for thriving wildlife in tropical forests