FSC står fortfaraden fast vid sitt beslut att fortsätta stödja ukrainska certifikatinnehavare så långt det är möjligt. Därför kommer FSC tillåta certifieringsorganen (de oberoende revisorerna som kontrollerar certifikatinnehavarna) att fortsätta sitt arbete i områden som inte påverkas av kriget. Om det behövs kommer revisioner att genomföras på distans, och det blir även möjligt att förlänga perioden mellan två revisioner till mer än ett år, om så krävs.

Samtidigt måste FSC fortsätta att skydda FSC-systemets integritet. I de invaderade regionerna i Ukraina kan lagstiftningen inte upprätthållas, och det är inte säkert för revisorerna att utföra sitt arbete. Dessa faktorer ökar dramatiskt riskerna för att skogar inte sköts enligt FSC:s standarder, och därför har FSC inget annat val än att kräva att de berörda certifikaten stängs av tills vidare. Avstängningen träder i kraft 30 dagar från och med idag, det vill säga den 4 maj 2022.

FSC har haft ett nära samarbete med kollegorna baserade i Ukraina för att ge så tydlig vägledning som möjligt om var de väpnade konfliktområdena finns. Det här är inte en enkel uppgift, med tanke på krigets oförutsägbarhet, och FSC uppmanar certifieringsorgan, certifikatinnehavare och andra intressenter att göra denna bedömning efter bästa förmåga. För detta ändamål har FSC identifierat tre kategorier av informationskällor om platser för konfliktzoner:

1) Offentliga källor***

2) Ukraine State Forest Resources Agency (för statligt ägda skogar)

3) Direkt kontakt med lokala myndigheter i Ukraina.

Certifikatinnehavare som importerar FSC-material från Ukraina måste ändra sin försörjningskedja för att undvika inköp från väpnade konflikter.

 

För mer information, läs FSC’s collection of policy responses related to Ukraine.

*** *Källor inkluderar, men är inte begränsade till:

State Forest Resources Agency of Ukraine - https://forest.gov.ua/

The State Emergency Service of Ukraine - https://dsns.gov.ua/

Ministry of Defenсe of Ukraine - https://www.mil.gov.ua/

Ministry of environment protection and natural resources of Ukraine - https://mepr.gov.ua/

State Bureau of Investigation - https://dbr.gov.ua/

The Security Service of Ukraine - https://ssu.gov.ua/

The Armed Forces of Ukraine - https://www.zsu.gov.ua/

Liveuamap - https://liveuamap.com/

National police - https://www.npu.gov.ua/

State Border Guard Service of Ukraine - https://dpsu.gov.ua