Anne Van Der Bruggen

I våras började vår nya kollega Anne hos oss på FSC Sverige. Hon kommer främst att arbeta med den svenska skogsbruksstandarden, certifieringsfrågor inom skog och FSC Ekosystemtjänster.

”Jag ser fram emot att arbeta med skogsbruksstandarden och certifieringsrelaterade frågor vid FSC. Just nu fokuserar jag bland annat på utvecklingen av FSC:s ekosystemtjänster i Sverige, vilket innebär att hjälpa skogsägare att använda proceduren för att verifiera sina ekosystemtjänster. Ett annat fokus är att ta fram utbildningsmaterial för skogsförvaltare, sponsorer och andra som är intresserade av FSC:s ekosystemtjänster”, berättar Anne.

Anne van der Bruggen har en bakgrund inom skogsbruk och naturvårdsbiologi. Fram tills nyligen har hon arbetat i Australien där hon under flera år arbetat med bevarande av utrotningshotade vilda djur, ekologiska restaureringsprojekt och projekt för kontroll av vilda arter. Utöver det har Anne också arbetat med hållbarhetsrelaterade frågor bland småföretag.

E-post: a.vdbruggen@se.fsc.org
Mobil: 073 049 05 62