Aktuella standardfrågor

Här hittar du information om standarduppdateringar

Friday, 30 August 2019
Granskare ger skogsbruksstandarden beröm

Ny standardFSC Internationals Policy och Standards Commitee har godkänt förslaget till uppdaterad, svensk skogsbruksstandard, med tolv villkor. Villkoren åtgärdas nu, målsättningen är att standarden ska vara klar för publicering i slutet av 2019 och börja gälla tre månader senare. Läs mer…


Thursday, 14 March 2019
Ett första förslag till nationell skogsbruksstandard för Norge

Norsk skogsbruksstandard (© FSC Norge)© FSC NorgeMålsättningen är att certifiering av norskt FSC-skogsbruk i framtiden ska kunna göras med stöd av en genomarbetad, nationellt förankrad skogsbruksstandard. Tills vidare tillämpas en interimstandard baserad på FSC:s globala principer och kriterier. Läs mer…


Wednesday, 06 March 2019
FSC drar in sju varumärkeslicenser i Ukraina

FSC statement ISO – Meddelande om indragna varumärkeslicenser (© FSC GD)© FSC GDFSC har tills vidare dragit in varumärkeslicenserna för sju spårbarhetscertifierade företag som hanterar FSC-märkta träkolsprodukter i Ukraina. Skälet är att avvikelser i företagens volymredovisningar har upptäckts i en pågående utredning. Läs mer…


Friday, 01 March 2019
Reglerna för att använda FSC:s varumärken har uppdaterats

Ny varumärkesguideSyftet med förändringarna är framförallt att göra det enklare för dem som har, eller vill skaffa en licens för att använda FSC:s varumärken i sin marknadsföring. Uppdateringen kommer att träda i kraft den 1 juni 2019. Läs mer…


Friday, 15 February 2019
Bekämpning av granbarkborre

Granar angripna av granbarkborre (© Mostphotos)© MostphotosFörra årets torra och varma sommar ledde till stora angrepp av granbarkborre. Det finns risk att virkesskadorna blir än större under 2019. Därför finns behov hos skogsbruket i delar av Sverige att hitta sätt att bekämpa granbarkborren. Läs mer…


Thursday, 14 February 2019
Ny ISO-standard inget alternativ till FSC:s CoC-standard

FSC statement ISO (© FSC GD)© FSC GDDen nyligen publicerade ISO-standarden för spårbarhet i trä- och träbaserade produkter, ISO Standard 38200, kan inte ersätta FSC:s spårbarhetsstandard. Läs mer…