Hur hanteras synpunkter och klagomål?

FSC är ett system som välkomnar synpunkter och klagomål. Det finns särskilda rutiner för hur synpunkter och klagomål hanteras.

Så här är gången:
Kontakta i första hand skogsägaren eller skogsägarens företrädare för att framföra och diskutera det du vill lämna synpunkter eller klaga på. Försök att få till stånd en dialog. Ger det inte de resultat du önskar kan du vända dig till den som certifierat företaget för en bedömning av ditt klagomål. Här hittar du mer information om hur du gör ett klagomål. FSC Sveriges kansli kan ge dig vägledning och hjälpa till med kontaktuppgifter.

Certifierarna ska följa upp de klagomål som kommer in. Bland annat genom att bedöma om klagomålet är relevant i förhållande till standarden. Det är certifierarna som avgör om standarden följs av skogsbrukaren. Är bedömningen av certifieraren att klagomålet gäller en avvikelse från standarden ska skogsbrukaren rätta till detta vilket certifieraren sedan följer upp. Om klagomålet inte är relevant i förhållande till standarden eller om certifieraren bedömer att standarden följs så avfärdas klagomålet.

Blir du missnöjd med certifierarens bedömning och beslut så kan du vända dig till ASI, Assurance Services International, som godkänner (ackrediterar) certifierarna.

FSC International har en särskild hemsida för klagomål. Där går det att göra anmälningar direkt på webben. Du kan även framföra klagomål på hur en standard är utformad.

Tillbaka