10. Hur hanteras kritik och klagomål?

FSC är ett öppet system och välkomnar synpunkter och klagomål. Det finns särskilda rutiner för detta.

Så här är gången:
Kontakta i första hand en representant för organisationen/företaget du vill klaga på. Försök att få till stånd en dialog. Ger det inga resultat kan du vända dig till den som certifierat företaget. Mer detaljerade anvisningar finns här. FSC Sveriges kansli kan ge dig vägledning och hjälpa till med kontaktuppgifter.

Certifierarna ska följa upp de klagomål som kommer in. Bland annat genom att bedöma om klagomålet är relevant i förhållande till standarden. Det är certifierarna som tolkar standaren. Är bedömningen att klagomålet gäller en standardavvikelse ska avvikelsen följas upp och rättas till.

Blir du missnöjd med certifierarens svar eller bedömning kan du vända dig till Internationella FSC. Internationella FSC har en särskild hemsidesplats för klagomål. Där går det att göra anmälningar direkt på webben. Du kan även framföra klagomål på hur en standard är utformad.

Bäst möjlighet att påverka FSC-systemet har de som väljer att delta. Både enskilda, organisationer och företag kan bli medlemmar. Läs mer

Bäst möjlighet att påverka FSC-systemet har de som väljer att delta. Både enskilda, organisationer och företag kan bli medlemmar. Läs mer

Tillbaka