Gruppcertifiering - mindre företag

Gruppcertifiering inom spårbarhet för mindre företag

Gruppcertifiering inom spårbarhet för mindre företag (© Mostphotos)© MostphotosFlera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp för mindre företag. Företagen får hjälp och vägledning, både när det gäller själva certifieringen och vad som gäller för FSC:s spårbarhetsstandard.

Nedan hittar du en förteckning över organisationer som erbjuder gruppcertifiering. Kontakta dem för att ta reda på vad som ingår i deras erbjudande, vilka krav de ställer och vilka kostnaderna är.

PanCert AB, DNV-FM/COC-001516
Tony Axelsson
Tel: 036-34 30 02
Mobil: 070-653 64 27
Box 37
551 12 Jönköping
E-post: tony.axelsson at sagisyd point se
http://www.pancert.se