Kvalitets- och certifieringsansvarig

Eva Mattsson arbetar som ansvarig för kvalitets- och trovärdighetsfrågor, klagomål samt är kontaktperson för rennäringsfrågor och medling.

Eva Mattsson