Certifieringsorgan

Här hittar du kontaktuppgifter till certifieringsorgan som är ackediterade att utföra FSC-certifiering i Sverige.

Bilden illustrerar spårbarhetskedjan.
Mostphotos

De certifieringsorgan* som erbjuder spårbarhetscertifiering har förkortningen CoC (Chain of Custody) och de som erbjuder skogsbrukscertifiering har förkortningen FM (Forest Management). Vissa certifieringsorgan erbjuder båda certifieringarna. 

Kontrollera alltid Assurance Services Internationals (ASI) webbplats för den senaste informationen om certifierarens ackrediteringsområde och status.

 

Bureau Veritas Certification Sweden, ASI-ACC-016 (CoC & FM)
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg
Kontaktperson: Manar Kanaan
Tel: 031-60 65 33
E-post: manar.kanaan@se.bureauveritas.com
Hemsida: www.bureauveritas.se

DNV Business Assurance Sweden AB, ASI-ACC-022 (CoC & FM)
Box 6046,171 06 Solna,
Besöksadress: Elektrogatan 10
Kontaktperson: Anders Nenzén
Tel 08 - 587 94 000
E-post: Salessupportswe@dnv.com
Hemsida: www.dnv.com

GFA Certification GmbH, ASI-ACC-007
Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg, Tyskland
Kontaktperson: Klaus Yrjönen
Tel: +358 40 547 9075
Mobil: + 49 151 150 566 28
E-post: k.yrjonen-external@gfa-cert.com
Hemsida: https://www.gfa-cert.com/

Intertek Certification AB, ASI-ACC-002 (CoC & FM)
(licensierad av SCS Sverige Scientific Certification Systems Forest Conservation Program)
Box 1103, Torshamnsgatan 43, 164 22 Kista
Kontaktperson: Patrik Vendel
Tel: 08-750 00 00
E-post: patrik.vendel@intertek.com
Hemsida: www.intertek.se

Preferred by Nature/NEPCon, ASI-ACC-066 (CoC & FM)
co/Stanza AB, Gjuterigatan 19, 652 21 Karlstad
Kontaktperson: Piotr Godziszewski
Tel: 070 281 88 74
E-post: pgodziszewski@preferredbynature.org
Hemsida: https://preferredbynature.org/

WSP Danmark A/S / Soil Association Certification, ASI-ACC-004 (CoC & FM)
(licensierad av Soil Association Woodmark)
Sønderhøj 8
DK-8260 Viby J
Kontaktperson: Karina Seeberg Kitnæs
Mobil: +45 201 195 82
E-post: karina.kitnaes@wsp.com
Hemsida: https://www.wsp.com

SGS Sweden AB, ASI-ACC-047 (CoC & FM)
(licensierad av SGS Société Générale de Surveillance SA)
Maskingatan 5, 417 64 Göteborg
Tel: 031-755 05 00
Kontaktperson: Hanna Hansson
E-post: se.forest@sgs.com
Hemsida: www.sgsgroup.se

TÜV NORD CERT, ASI-ACC-021 (CoC)
Grosse Bahnstrasse 31, D-225 25 Hamburg, Tyskland
Kontaktperson: Carl Höcke
Tel:+49-40 8557 2486
Mobil:+49-160 88 87 156
E-post: choecke@tuev-nord.de
Hemsida: www.tuv-nord.com

*Certifieringsorganen är fristående från FSC Sverige.