Skänk en gåva

Du kan stödja FSC med ett ekonomiskt bidrag (© FSC A.C)© FSC A.CFSC driver utvecklingsprojekt på olika platser i världen, ofta i samarbete med andra.

Ekonomiska bidrag stärker FSC:s kapacitet att utveckla och utvecklas.


Du kan bidra genom att skänka en gåva.

Enklast gör du det via Internationella FSC:s hemsida. Internationella FSC använder WorldPay för att via internet ta emot penninggåvor.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229