Vägledning

Här får du vägledning gällande den svenska skogsbruksstandarden.

Vägledningar är en form av förtydligande som anger vad som kan krävas för att uppfylla FSC:s svenska skogsbruksstandard. Genom att följa dessa lever man som regel upp till kraven. Vägledningarna är dock att betraktas som råd och tips om vad som kan krävas. De vägledningar som finns har tagits fram av FSC Sveriges standardkommitté.