Tolkningar

Här hittar du information om de tolkningar som gjorts gällande den svenska skogsbruksstandarden.

Tolkningar är förtydliganden av standarden och ska följas av certifierade skogsbrukare och av certifierare. Tolkningarna har tagits fram i standardkommittén och antagits av FSC International.

Här finns de tolkningar som godkänts av FSC International