Processen till inskickad standard


Synpunkterna från konsultation två sammanställdes och resulterade i ett antal ändringar.

Synpunkterna från konsultation två och de ändringar som genomfördes redovisas i den andra konsultationsrapporten med bilagor.

I december 2018 beslutade FSC Sveriges styrelse att versionen med dessa ändringar skulle skickas till FSC International för granskning och godkännande.

Förslaget godkändes med tolv villkor i juni 2019. Villkoren åtgärdades under hösten 2019 och resulterade i den standardversion som nu godkänts av FSC International och av FSC Sveriges styrelse.

Nedan hittar du länkar till konsultationsrapport med bilagor och den standardversion som skickades till FSC International i december 2018.