Första konsultationen


Den första konsultationen i revisionsprocess mellan 2012–2020 genomfördes från den 22 september till den 21 november 2016.

Nedan hittar du det standardutkast konsultationen gällde. De synpunkter som lämnades redovisas i en konsultationsrapport. Du hittar länkar till konsultationsrapport 1 med bilagor på undersidan Andra konsultationen.