Andra konsultationen


Den andra konsultationen i revisionsprocess mellan 2012–2020 genomfördes från 29 juni till 31 augusti 2018

Då publicerades ett förslag till svensk skogsbruksstandard på både svenska och engelska, och ett förslag till anpassad standard för mindre markägare.

Resultat av ett standardtest som genomförts av tre certifierare publicerades också, samt en rapport från den första konsultationen. Konsultationsrapporten med bilagor redovisar vilka synpunkter som lämnades och vilka ändringar som gjordes mellan förslaget i konsultation 1 och förslaget i konsultation 2.

Nedan hittar du länkar till alla dessa dokument.