INSKICKAD STANDARD

Den 14 december skickade FSC Sverige in det nya förslaget på FSC-standard för skogsbruk i Sverige till FSC International. Nedan hittar du information om förslaget som skickats in.

Förslaget på ny FSC-standard godkändes av FSC Sveriges styrelse den 4:e december och en engelsk översättning skickades till FSC International den 14 december. Nu ligger uppdraget hos dem och de kommer nu att granska hur väl standardförslaget uppfyller FSC:s globala principer och kriterier.

Det är vanligt förekommande att FSC International har synpunkter på nationella standarder, och därför kommer förändringar med all säkerhet att behöva göras i detta förslag innan den slutgiltiga versionen godkänns. Detta blir den tredje versionen av FSC-standarden för skogsbruk i Sverige.

Hur lång tid kommer det att ta innan den nya standarden träder i kraft?
Under slutet av 2019 beräknas den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige kunna publiceras. Den exakta tidpunkten beror på hur lång tid FSC Internationals process för godkännande är. Standarden börjar gälla tre månader efter att den publicerats och markägare har sedan ett år på sig att anpassa sitt skogsbruk till de nya reglerna.

Förslaget som nu skickats in är inte anpassat till mindre markägare. En anpassning av standarden till mindre markägare kommer att göras senare.